Šiauliai, Lietuva, 2013-02-12 14:39 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

2013 m. vasario 12 d. įvykusiame banko valdybos posėdyje nuspręsta dalyvauti derybose dėl galimo AB Ūkio banko turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų ar jų dalies perėmimo (pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 76¹ str.).

2013 m. vasario 12 d. įvykusiame banko stebėtojų tarybos posėdyje nuspręsta pritarti siūlymui pradėti derybas dėl galimo AB Ūkio banko turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų ar jų dalies perėmimo (pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 76¹ str.).

Administracijos vadovas  Audrius Žiugžda

         Papildomą informaciją teikia administracijos vadovas Audrius Žiugžda, tel. (85) 263 6157.