NASDAQ OMX Riga valde š.g. 25. martā nolēma nekavējoties apturēt tirdzniecību ar AS “Liepājas metalurgs” akcijām (LME1R, ISIN kods: LV0000100535) līdz cenu ietekmējošas informācijas atklāšanai Biržai.

Paziņojums par tirdzniecības atjaunošanu sekos.

 

NASDAQ OMX
Baltic Market
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqomxbaltic.com