Net Insight Årsredovisning för 2012 finns från och med idag tillgänglig på vår
hemsida på www.netinsight.net/sv/Investerare/Finansiella-rapporter/2012/

Net Insight har en digital årsredovisning eftersom allt fler övergår till att ta
del av årsredovisningen på vår hemsida. Med en digital årsredovisning på webben
får vi en positiv effekt på miljön samt minskade kostnader för tryck och
distribution.

Ladda gärna ner vår årsredovisning från vår hemsida eller beställ en tryckt
version på e-mail: info@netinsight.net eller ring +46 8 685 04 00.


Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2013 kl. 14.00.

För mer information, kontakta: +46 8 685 04 00 eller ir@netinsight.netOm Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 175 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i
mer än 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, se www.netinsight.net


[HUG#1688865]