Trygs bestyrelse har i dag godkendt 2. kvartals- og halvårsrapporten for 2013.

Internt effektiviseringsprogram forbedrer driften og sikrer endnu et godt resultat trods vejrskader og højeste storskadeniveau i fire år.

Højdepunkter i 2. kvartal 2013

• Resultat før skat på 688 mio. DKK (701 mio. DKK).

• Forsikringsteknisk resultat på 684 mio. DKK (831 mio. DKK).

• Combined ratio på 86,7 (84,2) og underliggende forbedring af combined ratio med 3,3 procentpoint.

• Vejr- og storskader på højt niveau med 272 mio. DKK (89 mio. DKK)

• Eget effektiviseringsprogram påvirkede resultatet positivt med 95 mio. DKK.

• Nedgang i præmieindtægt med 2,6 % primært som følge af gennemførte lønsomhedstiltag.

• Omkostningsprocent forbedret til 15,6 (16,5).

• Nettoinvesteringsresultatet udgjorde 13 mio. DKK (-111 mio. DKK).

• Egenkapitalforrentning på 18,7 % p.a. efter skat.

 

Højdepunkter i 1. halvår 2013

• Resultat før skat på 1.447 mio. DKK (1.403 mio. DKK).

• Forsikringsteknisk resultat på 1.184 mio. DKK (1.192 mio. DKK).

• Eget effektiviseringsprogram påvirkede resultatet positivt med 160 mio. DKK.

• Forbedring i combined ratio på 0,3 procentpoint til 88,6 (88,9).

• Bruttoerstatninger påvirket af lavt vejrskadeniveau i Q1, men højt niveau af vejr- og storskader i Q2.

• Lavt renteniveau påvirkede combined ratio negativt med 0,4 procentpoint.

• Nedgang i præmieindtægt med 2,5 %.

• Nettoinvesteringsresultatet udgjorde 282 mio. DKK (242 mio. DKK).

• Egenkapitalforrentning på 20,4 % p.a. efter skat.
 

Yderligere information:

For yderligere information kontakt venligst:

  • IR-direktør Lars Møller på +45 22 66 66 05 eller lars.moeller@tryg.dk
  • IR-manager Peter Brondt på +45 22 75 89 04 eller peter.prondt@tryg.dk
  • Communications Manager Gerhard Dall på +45 30 56 30 72 eller gerhard.dall@tryg.dk

 

Tryg er den ledende nordiske tryghedsleverandør med forsikringsaktiviteter i Danmark, Norge og Sverige. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba.