Helsinki, Finland, 2013-07-26 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- YIT OYJ                                                     OSAVUOSIKATSAUS                                                                            26.7.2013 KLO 8.00

 

 

YIT:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013: Hyvä asuntomyynti Venäjällä – Osittaisjakautuminen saatettu onnistuneesti loppuun


 

1.4.-30.6.2013: Kansainvälisten rakentamispalvelujen kannattavuus parani
 

 • YIT:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 17.6.2013 hyväksyä yhtiön hallituksen 21.2.2013 allekirjoittaman jakautumissuunnitelman mukaisen osittaisjakautumisen. Jakautumissuunnitelman mukaan YIT jakautui siten, että kaikki YIT:n kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyivät jakautumisessa syntyneelle yhtiölle, Caverion Oyj:lle.
 • Caverionin osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla 1.7.2013. Kiinteistöteknisten palveluiden liiketoiminta raportoidaan tässä osavuosikatsauksessa lopetettuina toimintoina. Lopetetuissa toiminnoissa raportoidaan Caverionin nettotuloksen lisäksi jakautumiseen liittyvät kustannukset sekä Caverionille siirtyneen nettovarallisuuden käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus.
 • Caverion julkistaa erillisellä pörssitiedotteella arviolta 26.7.2013 tarkempia tietoja taloudellisesta kehityksestään.
 • Tässä osavuosikatsauksessa raportoidaan YIT:n rakentamispalveluiden eli jatkuvien toimintojen taloudellisesta kehityksestä.
 • YIT:n jatkuvien toimintojen liikevoitto huhti-kesäkuussa laski 12 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 38,3 milj. euroa (4-6/2012: 43,4 milj. e). Kansainvälisissä rakentamispalveluissa liikevoitto kasvoi selvästi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, ja kannattavuus parani. Liikevoitto laski merkittävästi Suomen rakentamispalvelujen toimitilaliiketoiminnassa.
 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 12 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasosta ja oli 430,9 milj. euroa (4-6/2012: 488,9 milj. e). Liikevaihto kasvoi Kansainvälisissä rakentamispalveluissa, jossa liikevaihdon kasvua tukivat asuntotuotannon korkea volyymi ja hyvä asuntomyynti Venäjällä.
 • Jatkuvien toimintojen toimialaraportoinnin mukainen tilauskanta kasvoi 5 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasosta ja oli 2 810,8 milj. euroa (6/2012: 2 686,6 milj. e). Tilauskanta oli samalla tasolla kuin maaliskuun 2013 lopussa.
 • Jatkuvien toimintojen toimialaraportoinnin mukainen tulos ennen veroja laski 17 prosenttia huhti-kesäkuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 29,8 milj. euroa (4-6/2012: 35,7 milj. e).
 • Jatkuvien toimintojen toimialaraportoinnin mukainen osakekohtainen tulos huhti-kesäkuussa laski 22 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 0,18 euroa (4-6/2012: 0,23 e).

 

1.1.–30.6.2013: Liikevoitto kasvoi selvästi Kansainvälisissä rakentamispalveluissa

 

 • Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 74,2 milj. euroa (1-6/2012: 80,5 milj. e). Liikevoitto kasvoi selvästi Kansainvälisissä rakentamispalveluissa.
 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 5 prosenttia edellisvuotista pienempi ja laski 882,9 milj. euroon (1-6/2012: 933,3 milj. e). Liikevaihto kasvoi Kansainvälisissä rakentamispalveluissa.
 • Jatkuvien toimintojen toimialaraportoinnin mukainen tulos ennen veroja laski 8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 60,4 milj. euroa (1-6/2012: 65,9 milj. e).
 • Jatkuvien toimintojen toimialaraportoinnin mukainen osakekohtainen tulos laski 10 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 0,37 euroa (1-6/2012: 0,41 e).

 

TULOSOHJEISTUS: Vuonna 2013 konsernin jatkuvien toimintojen toimialaraportoinnin mukainen liikevaihto ja liikevoitto säilyvät vuoden 2012 tasolla ilman kertaluonteisia eriä.

 

YIT Oyj toistaa 4.6.2013 antamansa arvion, jonka mukaan vuonna 2013 konsernin jatkuvien toimintojen toimialaraportoinnin mukainen liikevaihto ja liikevoitto säilyvät vuoden 2012 tasolla ilman kertaluonteisia eriä.

 

Kasvanut epävarmuus yleisestä makrotaloudellisesta kehityksestä vaikuttaa YIT:n liiketoimintaan ja asiakkaisiin.


Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas: Jakautumisen jälkeen painopiste uuden strategian toteuttamiseen

 

Kansainvälisissä rakentamispalveluissa liiketoiminta eteni hyvin toisella vuosineljänneksellä: liikevoitto kasvoi selvästi ja kannattavuus parani. Venäjällä YIT:n asuntomyynti oli hyvällä tasolla, mutta asuntojemme kysyntä vaihteli kaupungeittain merkittävästi. Baltiassa ja keskisessä Itä-Euroopassa asuntomyynti on parantunut selvästi.  Suomessa olimme aktiivisia asuntojen sijoittajakaupassa, ja tilauskantamme vahvistui. Aloitimme vuoden toisella neljänneksellä konsernissa yhteensä yli 2 000 asunnon rakentamisen.

 

Jakautumisprosessi toteutettiin ennätyksellisen ripeästi, ja haluan kiittää ammattitaitoista henkilöstöämme erinomaisesta työstä. Nyt voimme keskittyä kesäkuun alussa vahvistetun strategiamme toteuttamiseen. Jatkossa noin kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta tulee kuluttajamyynnistä, ja YIT:n tavoitteena on vahvistaa brändiään. Pyrimme entisestään parantamaan laatuamme ja asiakaspalvelua sekä tuomaan kuluttajille jatkuvasti uusia, innovatiivisia asumisen ratkaisuja.

 

 

AVAINLUKUJA


Konsernin kehitys toimialaraportoinnin mukaan jatkuville toiminnoille (osatuloutus, POC)

 

Liikevaihto, milj. e 1-6/13 1-6/12 Muutos   4-6/13 4-6/12 Muutos
Suomen rakentamispalvelut 605,2 677,4 -11 %   279,2 347,9 -20 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 264,7 241,3 10 %   145,7 133,4 9 %
Muut erät 13,0 14,6     6,0 7,6  
Konserni yhteensä 882,9 933,3 -5 %   430,9 488,9 -12 %

 

Liikevoitto, milj. e 1-6/13 1-6/12 Muutos   4-6/13 4-6/12 Muutos
Suomen rakentamispalvelut 49,4 64,9 -24 %   22,9 33,5 -32 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 29,2 23,8 23 %   17,6 14,1 25 %
Muut erät -4,4 -8,1     -2,2 -4,2  
Konserni yhteensä 74,2 80,5 -8 %   38,3 43,4 -12 %

 

Liikevoittoprosentti, % 1-6/13 1-6/12     4-6/13 4-6/12  
Suomen rakentamispalvelut 8,2 9,6     8,2 9,6  
Kansainväliset rakentamispalvelut 11,0 9,9     12,1 10,6  
Konserni yhteensä 8,4 8,6     8,9 8,9  

 

Tilauskanta, milj. e 6/13 6/12 Muutos   6/13 3/13 Muutos
Suomen rakentamispalvelut 1 584,0 1 499,9 6 %   1 584,0 1 424,9 11 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 1 226,8 1 186,7 3 %   1 226,8 1 285,3 -5 %
Konserni yhteensä 2 810,8 2 686,6 5 %   2 810,8 2 710,2 4 %

 

Konsernin toimialaraportoinnin mukaisia tunnuslukuja jatkuville toiminnoille (osatuloutus, POC)

 

  1-6/13 1-6/12 Muutos   4-6/13 4-6/12 Muutos
Tulos ennen veroja, milj. e 60,4 65,9 -8 %   29,8 35,7 -17 %
Katsauskauden tulos, milj. e 1) 46,4 51,8 -10 %   23,0 28,9 -20 %
Osakekohtainen tulos, e 0,37 0,41 -10 %   0,18 0,23 -22 %
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen, milj. e -82,2 46,9     -76,9 61,0  
Henkilöstö kauden lopussa 6 904 7 001 -1 %   6 904 7 001 -1 %

1) Emoyhtiön omistajien osuus

 

Lopetetut toiminnot (osatuloutus, POC)

 

Kiinteistöteknisten palveluiden liiketoiminta raportoidaan tässä osavuosikatsauksessa lopetettuina toimintoina. Lopetetuissa toiminnoissa raportoidaan Caverionin nettotuloksen lisäksi jakautumiseen liittyvät kustannukset sekä Caverionille siirtyneen nettovarallisuuden käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus.

 

  1-6/13 1-6/12 Muutos   4-6/13 4-6/12 Muutos
Katsauskauden tulos, milj. e 1), (lopetetut toiminnot) 288,4 22,6 yli tuhat   286,2 11,7 yli tuhat
Katsauskauden tulos, milj. e 1), (jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä) 334,8 74,4 350 %   309,2 40,6 661 %
Osakekohtainen tulos, e, (lopetetut toiminnot) 2,30 0,18 yli tuhat   2,29 0,09 yli tuhat
Osakekohtainen tulos, e, (jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä) 2,67 0,59 353 %   2,47 0,32 672 %

1) Emoyhtiön omistajien osuus

 

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI


Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus perjantaina 26.7.2013 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus on YIT Oyj:n ja Caverion Oyj:n yhteinen. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen sijoitusanalyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille.


Tiedotustilaisuutta ja toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 14.00 alkaen.


Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon 09 2313 9202. Osallistujia pyydetään antamaan seuraava konferenssipuhelun ID-numero: 934550. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.


Aikataulu eri aikavyöhykkeillä:

 

  Osavuosikatsauksen julkistaminen Tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys Webcast-lähetyksen tallenne saatavilla
EEST (Helsinki) 8.00 10.00 14.00
CEST (Pariisi, Tukholma) 7.00 9.00 13.00
BST (Lontoo) 6.00 8.00 12.00
US EDT (New York) 1.00 3.00 7.00

 

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa löytyy YIT:n internet-sivuilta osoitteesta www.yit.fi/sijoittajat. Aineistoja voi tilata kotisivujen kautta, sähköpostitse osoitteesta InvestorRelations@yit.fi tai puhelimitse numerosta 020 433 2429.

 


YIT OYJ


Kari Kauniskangas

toimitusjohtaja


 

Lisätietoja antavat:


Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 826 2172, hanna-maria.heikkinen@yit.fi

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

 

 

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2013

 

SISÄLTÖ

 

 • Konsernin taloudellinen kehitys toimialaraportoinnin mukaisesti
 • Kehitys toimialoittain
 • Henkilöstö
 • Liiketoiminnan kehitys
 • Strategiset tavoitteet
 • Konsernin taloudellinen kehitys konserniraportoinnin mukaisesti (IFRS, IFRIC 15)
 • Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
 • Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
 • Osakkeet ja omistajat
 • Liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit ja riskienhallinta
 • Näkymät vuodelle 2013
 • Osavuosikatsauksen taulukko-osa

 

 

KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS TOIMIALARAPORTOINNIN MUKAISESTI


Osavuosikatsauksen laskentaperiaatteet


YIT Oyj:n johto seuraa yhtiön liiketoiminnan kehitystä osatuloutukseen perustuvan toimialaraportoinnin mukaisesti. Tämän johdosta osavuosikatsauksen selostusosa painottuu yhtiön kehityksen kuvaamiseen tämän raportoinnin mukaisesti. YIT raportoi toiminnastaan myös IFRS-säännösten mukaisesti, jolloin yhtiö soveltaa muun muassa IFRIC 15 -tulkintaohjetta. Tuloutusperiaatteiden erojen vaikutukset esitetään yksityiskohtaisesti osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

 

Kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan kuuluva osuus on esitetty tuloslaskelmassa ja rahavirtalaskelmassa lopetetuissa toiminnoissa. Tuloslaskelmassa lopetettuihin toimintoihin on kohdistettu osittaisjakautumisessa Caverion Oyj:lle siirtyneisiin varoihin ja velkoihin liittyvät tuotot ja kulut. Jakautumista edeltävien vertailukausien taseet sisältävät IFRS 5:n mukaisesti Caverion Oyj:lle jakautumisen toimeenpanon yhteydessä siirtyneet YIT:n kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan liittyvät varat ja velat, eivätkä taseet näin ollen kuvasta jatkuvien toimintojen taloudellista asemaa. Osavuosikatsauksessa historiallisina vertailulukuina on lisäksi esitetty myös ei IFRS -lukuja, jotka kuvaavat parhaiten jatkuvien toimintojen taloudellista asemaa.

 

Lopetetuissa toiminnoissa raportoidaan Caverionin nettotuloksen lisäksi jakautumiseen liittyvät kustannukset sekä Caverionille siirtyneen nettovarallisuuden käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus.


Toimialojen liikevaihto laski hieman

 

Liikevaihto, milj. e 1-6/13 1-6/12 Muutos   4-6/13 4-6/12 Muutos
Suomen rakentamispalvelut 605,2 677,4 -11 %   279,2 347,9 -20 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 264,7 241,3 10 %   145,7 133,4 9 %
Muut erät 13,0 14,6     6,0 7,6  
Konserni yhteensä 882,9 933,3 -5 %   430,9 488,9 -12 %

 

YIT:n toimialojen liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 882,9 milj. euroa (1-6/2012: 933,3 milj. e). Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto laski edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolta ja oli 430,9 milj. euroa (4-6/2012: 488,9 milj. e). Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta Kansainvälisissä rakentamispalveluissa. Liikevaihdon kasvua Kansainvälisissä rakentamispalveluissa tukivat asuntotuotannon korkea volyymi ja hyvänä jatkunut asuntomyynti Venäjällä. Valuuttakurssimuutokset pienensivät toimialojen tammi-kesäkuun liikevaihtoa 5,9 milj. eurolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.


Tammi-kesäkuussa konsernin toimialaraportoinnin mukaisesta liikevaihdosta 70 prosenttia tuli Suomesta (1-6/2012: 74 %), 24 prosenttia Venäjältä (1-6/2012: 20 %) ja 6 prosenttia Baltian maista sekä Tšekistä ja Slovakiasta (1-6/2012: 6 %).


Liikevoitto kasvoi selvästi Kansainvälisissä rakentamispalveluissa

 

Liikevoitto, milj. e 1-6/13 1-6/12 Muutos   4-6/13 4-6/12 Muutos
Suomen rakentamispalvelut 49,4 64,9 -24 %   22,9 33,5 -32 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 29,2 23,8 23 %   17,6 14,1 25 %
Muut erät -4,4 -8,1     -2,2 -4,2  
Konserni yhteensä 74,2 80,5 -8 %   38,3 43,4 -12 %

 

Liikevoittoprosentti, % 1-6/13 1-6/12     4-6/13 4-6/12  
Suomen rakentamispalvelut 8,2 9,6     8,2 9,6  
Kansainväliset rakentamispalvelut 11,0 9,9     12,1 10,6  
Konserni yhteensä 8,4 8,6     8,9 8,9  

 

YIT:n toimialaraportoinnin mukainen liikevoitto laski 8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli tammi-kesäkuussa 74,2 milj. euroa (1-6/2012: 80,5 milj. e). Toimialaraportoinnin mukainen liikevoittoprosentti oli 8,4 (1-6/2012: 8,6 %). Katsauskauden liikevoittoon ei sisälly IAS 23:n mukaisia korkokuluja, jotka vuoden 2013 alussa voimaan tulleen laskentatapamuutoksen vuoksi sisältyvät korkokuluihin (vertailuluvut on muutettu vastaavasti). IAS 23 määrittää vieraan pääoman menojen kirjaustavan pitkäaikaisissa rakennushankkeissa.

 

Vuoden toisen neljänneksen liikevoitto laski edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolta ja oli 38,3 milj. euroa (4-6/2012: 43,4 milj. e).

 

Kansainvälisissä rakentamispalveluissa liikevoitto kasvoi selvästi edellisvuoden vastaavista ajankohdista. Suomen rakentamispalveluissa liikevoitto laski selvästi edellisvuodesta.


YIT:n poistot olivat katsauskaudella 10,5 miljoonaa euroa (1-6/2012: 10,2 milj. e).

 

Tilauskanta säilyi vahvana

 

Tilauskanta, milj. e 6/13 6/12 Muutos   6/13 3/13 Muutos
Suomen rakentamispalvelut 1 584,0 1 499,9 6 %   1 584,0 1 424,9 11 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 1 226,8 1 186,7 3 %   1 226,8 1 285,3 -5 %
Konserni yhteensä 2 810,8 2 686,6 5 %   2 810,8 2 710,2 4 %

 

YIT:n toimialojen tilauskanta kasvoi 5 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasosta ja oli 2 810,8 milj. euroa (6/2012: 2 686,6 milj. e). Tilauskanta oli samalla tasolla kuin maaliskuun 2013 lopussa. Tilauskanta kasvoi erityisesti asuntoaloitusten ansiosta, konsernissa käynnistettiin toisella vuosineljänneksellä yli 2 000 asunnon rakentaminen.


Investoinnit ja yrityskaupat


Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin olivat tammi-kesäkuussa 13,9 milj. euroa (1-6/2012: 12.8 milj. e) eli 1,6 prosenttia (1-6/2012: 1,3 %) liikevaihdosta. Rakennuskalustoon investoitiin 4,2 milj. euroa (1-6/2012: 5,2 milj. e) ja tietotekniikkaan 2,5 milj. euroa (1-6/2012: 4,8 milj. e).


Katsauskaudella YIT ei tehnyt yritysostoja. Katsauskaudella YIT on kasvattanut omistusosuuttaan 5,92 prosenttiyksiköllä YIT Moskovassa ja omistaa nyt yhtiön koko osakekannan. Hankintahinta oli 5,1 milj. euroa. Muut investoinnit sisältäen yrityskaupat olivat 7,2 milj. euroa (1-6/2012: 2,8 milj. e).

 

Vuoden toisella neljänneksellä YIT myi jakautumisen yhteydessä tietotekniikan omaisuuseriä Caverion Oyj:lle. Myyntihinta oli 20,8 milj. euroa.


Hankealoitukset heikensivät kassavirtaa


Jatkuvien toimintojen tammi-kesäkuun operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -82,2 milj. euroa (1-6/2012: -46,9 milj. e). Jatkuvien toimintojen huhti-kesäkuun operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -76,9 milj. euroa (4-6/2012: 61,0 milj. e). Tontti-investoinnit ja asuntotuotannon volyymin lisääntyminen heikensivät kassavirtaa.

 

Lopetettujen toimintojen tammi-kesäkuun operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -44,0 milj. euroa (1-6/2012: -13,3 milj. e). Lopetettujen toimintojen huhti-kesäkuun operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -41,8 milj. euroa (4-6/2012: -18,4 milj. e).

 

Tammi-kesäkuun operatiivinen kassavirta investointien jälkeen sisältäen sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot oli -126,2 milj. euroa (1-6/2012: 33,6 milj. e). Huhti-kesäkuun operatiivinen kassavirta investointien jälkeen sisältäen sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot oli -118,7 milj. euroa (4-6/2012: 42,6 milj. e).


Jatkuvien toimintojen toimialaraportoinnin mukainen sijoitetun pääoman tuotto oli 13,9 prosenttia viimeiseltä 12 kuukaudelta (4/2012-3/2013: 15,0 %). Kesäkuun lopussa konsernin toimialaraportoinnin mukainen sijoitettu pääoma oli 1 492,5 milj. euroa (3/2013: 1 443,4 milj. e). Sijoitettu pääoma lasketaan vähentämällä taseen loppusummasta korottomat velat.


Tulos ennen veroja laski


Jatkuvien toimintojen toimialaraportoinnin mukainen tulos ennen veroja laski 8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli tammi-kesäkuussa 60,4 milj. euroa (1-6/2012: 65,9 milj. e). Vuoden toisen neljänneksen tulos ennen veroja laski 17 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 29,8 milj. euroa (4-6/2012: 35,7 milj. e).

 

Jatkuvien toimintojen toimialaraportoinnin mukainen tulos laski 10 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli tammi-kesäkuussa 46,4 milj. euroa (1-6/2012: 51,8 milj. e). Vuoden toisen neljänneksen tulos laski 20 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 23,0 milj. euroa (4-6/2012: 28,9 milj. e).

 

Caverionin tulos raportoidaan osana lopetettuja toimintoja

 

Lopetettujen toimintojen tulos tammi-kesäkuussa oli 288,4 milj. euroa (1-6/2012: 22,6 milj. e). Lopetettujen toimintojen vuoden toisen neljänneksen tulos oli 286,2 milj. euroa (4-6/2012: 11,7 milj. e). Lopetetuissa toiminnoissa raportoidaan Caverionin nettotuloksen lisäksi jakautumiseen liittyvät kustannukset sekä Caverionille siirtyneen nettovarallisuuden käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus.

 

Katsauskauden tulos sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä oli tammi-kesäkuussa 334,8 milj. euroa (1-6/2012: 74,4 milj. e). Vuoden toisen neljänneksen tulos sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot oli 309,2 milj. euroa (4-6/2012: 40,6 milj. e).

 

Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos laski

 

Jatkuvien toimintojen toimialaraportoinnin mukainen osakekohtainen tulos tammi-kesäkuussa laski 10 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 0,37 euroa (1-6/2012: 0,41 e). Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos laski 22 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 0,18 euroa (4-6/2012: 0,23 e).


Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos tammi-kesäkuussa oli 2,30 euroa (1-6/2012: 0,18 e). Lopetettujen toimintojen vuoden toisen neljänneksen osakekohtainen tulos oli 2,29 euroa (4-6/2012: 0,09 e).

 

Katsauskauden osakekohtainen tulos sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä oli tammi-kesäkuussa 2,67 euroa (1-6/2012: 0,59 e). Vuoden toisen neljänneksen osakekohtainen tulos sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot oli 2,47 euroa (4-6/2012: 0,32 e).

 

Konsernin jatkuvien toimintojen toimialaraportoinnin mukainen efektiivinen verokanta oli katsauskaudella 23,1 prosenttia (1-6/2012: 21,0 %).

 

 

KEHITYS TOIMIALOITTAIN


Toimialojen kehitystä kuvataan toimialaraportoinnin mukaisin luvuin.

 

 

SUOMEN RAKENTAMISPALVELUT

 

 

  1-6/13 1-6/12 Muutos   4-6/13 4-6/12 Muutos
Liikevaihto, milj. e 605,2 677,4 -11 %   279,2 347,9 -20 %
Liikevoitto, milj. e 49,4 64,9 -24 %   22,9 33,5 -32 %
Liikevoittoprosentti, % 8,2 9,6     8,2 9,6  

 

  6/13 6/12 Muutos   6/13 3/13 Muutos
Operatiivinen sijoitettu pääoma, milj. e 649,5 515,3 26 %   649,5 584,2 11 %
Tilauskanta, milj. e 1 584,0 1 499,9 6 %   1 584,0 1 424,9 11 %

 

  7/12-6/13 4/12-3/13
Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto (viim. 12 kk), % 20,4 22,7

 

Suomen rakentamispalveluissa liikevaihto laski edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli tammi-kesäkuussa 605,2 milj. euroa (1-6/2012: 677,4 milj. e). Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto laski 20 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 279,2 milj. euroa (4-6/2012: 347,9 milj. e).  Liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä sekä asunto- että toimitilarakentamisessa.


Toimialan tammi-kesäkuun liikevoitto laski selvästi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 49,4 milj. euroa (1-6/2012: 64,9 milj. e). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto laski selvästi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 22,9 milj. euroa (4-6/2012: 33,5 milj. e). Liikevoitto laski merkittävästi toimitilaliiketoiminnassa. Vertailukauden liikevoittoa tukivat useat, merkittävät toimitilahankkeiden myynnit. Liikevoitto laski myös asuntorakentamisessa viimevuotista alhaisemman asuntomyynnin takia.


Tilauskanta kasvoi hieman edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli kesäkuun lopussa 1 584,0 milj. euroa (6/2012: 1 499,9 milj. e). Tilauskanta kasvoi maaliskuun 2013 lopun tasosta, jolloin se oli 1 424,9 milj. euroa.


Toimialan tonttivarantoon sijoitettu pääoma oli kesäkuun lopussa 282,6 milj. euroa (3/2013: 289,1 milj. e). Tonttivaranto sisälsi 1 818 000 kerrosneliömetriä asuntotontteja (3/2013: 1 832 000) ja 905 000 kerrosneliömetriä toimitilatontteja (3/2013: 870 000).


Sijoittajakaupat tukivat asuntomyyntiä


Maaliskuun alussa voimaan tullut varainsiirtoveron muutos vaikutti positiivisesti erityisesti helmikuun asuntomyyntiin ja vastaavasti maaliskuun alusta lähtien myynti on ollut odotetusti hieman normaalia hiljaisempaa. YIT:n euromääräinen myyntivolyymi on kuitenkin kasvanut jokaisena maaliskuuta seuraavana kuukautena. Kysyntä painottui vuoden toisella neljänneksellä erityisesti rakentamisen loppuvaiheessa oleviin sekä valmiisiin asuntoihin. Asuntojen hinnat ovat pysyneet alkuvuonna vakaina. Korkotaso säilyi matalalla tasolla vuoden toisella neljänneksellä, mutta asiakkaiden rahoituksen saatavuus on vaikeutunut pankkien kiristäessä luottoehtojaan. YIT on kehittänyt myös myyntiä YIT:n eri toimintamaiden välillä. Erityisesti venäläiset asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita Itä-Suomen asunto- ja vapaa-ajan kohteista.

 

Asuntomyynti Suomessa on ollut heinäkuussa normaalilla tasolla.


Asuntorakentaminen Suomessa, kpl

 

  1-6/13 1-6/12 Muutos   4-6/13 1-3/13 Muutos
Myytyjä 1 432 1 492 -4 %   717 715 0 %
- joista suoraan kuluttajille 995* 950 5 %   334 661* -49 %
Aloitettuja 1 561 1 555 0 %   975 586 66 %
- joista suoraan kuluttajille 1 124 1 013 11 %   592 532 11 %
Valmistuneita 1 620 1 552 4 %   725 895 -19 %
- joista suoraan kuluttajille 1 086 1 346 -19 %   526 560 -6 %
Rakenteilla kauden lopussa 4 181 4 109 2 %   4 181 3 931 6 %
- joista myytyjä kauden lopussa 2 333 2 293 2 %   2 333 2 247 4 %
Myynnissä kauden lopussa 2 412 2 245 7 %   2 412 2 153 12 %
- joista valmiita asuntoja 564 429 31 %   564 469 20 %

 

*) Sisältää 221 asuntoa, jotka myytiin Ålandsbankenin asuntorahastolle.

 

Asuntomäärissä voi tapahtua muutoksia kohteen rakentamisen käynnistymisen jälkeen asuntojen jakamisesta tai yhdistämisestä johtuen.


YIT:n asuntorakentamisen painopiste on omaperusteisessa, suoraan kuluttajille suunnatussa tuotannossa markkinakysynnän mukaisesti. YIT on aktiivinen myös sijoittajille suunnatussa asuntotuotannossa. YIT aloitti vuoden toisella neljänneksellä 592 omaperusteisen asunnon rakentamisen. Lisäksi YIT aloitti toisella vuosineljänneksellä yhteensä 383 neuvottelu-urakkana toteutettavan asunnon rakentamisen. YIT on aktiivisesti täydentänyt tonttivarantoaan hankkimalla tontteja sekä solmimalla tonttien esisopimuksia varmistaakseen hyvät mahdollisuudet asuntoaloituksille myös jatkossa.


Rakenteilla olevista asunnoista 56 prosenttia on myyty (6/2012: 56 %), mikä pienentää YIT:n myyntiriskiä. Myyntivaranto painottuu keskihintaiseen asuntotuotantoon: noin 66 prosenttia myynnissä olevista asunnoista on hinnaltaan alle 300 tuhatta euroa.


YIT:llä on hyvä valmius sopeuttaa asuntotuotantoaan markkinatilanteen mukaisesti. Nykyisen omaperusteisen asuntotuotannon ja myynnissä olevan toimitilatuotannon loppuunsaattamiskustannukset olivat kesäkuun 2013 lopussa 397,2 milj. euroa (6/2012: 301,4 milj. e).

 

Liike- ja toimitilamarkkinoilla haasteita


Liike- ja toimitilamarkkinoiden kehitys jatkui lievästi laskevana vuoden toisella neljänneksellä. YIT:n liike- ja toimitilarakentamisen tilauskanta säilyi ensimmäisen neljänneksen lopun tasolla. Rakenteilla olevien liike- ja toimitilojen vuokraus vilkastui huhti-kesäkuussa: tilojen vuokrasopimuksia allekirjoitettiin noin 10 700 neliömetrin tiloista. Toimitilavuokrat ja sijoittajien tuottovaatimukset säilyivät vakaina toisella vuosineljänneksellä.

 

YIT allekirjoitti sopimuksen Finnreit Rahastoyhtiö Oy:n kanssa Tuusulan Hyrylässä sijaitsevien palveluasuntojen toisen kohteen myymisestä erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöille. Toisen vuosipuoliskon aikana YIT ennakoi myyvänsä useita merkittäviä toimitilahankkeita: Tikkurilan Matkakeskus Dixi, Avia Line 3 ja Bisnespaja Avia Vantaalla sekä Motorcenter Espoonlahti Espoossa. Hankkeiden yhteenlaskettu arvo on yli 80 milj. euroa.


Infrapalveluiden kehitys jatkui vakaana


Infrarakentamisen kysyntä jatkui toisella vuosineljänneksellä vakaana, mutta YIT:n infrapalveluiden kesäkuun 2013 lopun tilauskanta oli matalampi verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. YIT on voittanut useita alueurakoita, mm. Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Kauhajoella ja Kotkassa. Urakkasopimukset allekirjoitetaan ja hankkeet kirjataan tilauskantaan vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Näiden teiden kunnossapitohankkeiden arvo on noin 64 milj. euroa.  

 

Käynnissä olevat merkittävät väylähankkeet etenivät vuoden toisella neljänneksellä suunnitellusti.

 

KANSAINVÄLISET RAKENTAMISPALVELUT

 

  1-6/13 1-6/12 Muutos   4-6/13 4-6/12 Muutos
Liikevaihto, milj. e 264,7 241,3 10 %   145,7 133,4 9 %
Liikevoitto, milj. e 29,2 23,8 23 %   17,6 14,1 25 %
Liikevoittoprosentti, % 11,0 9,9     12,1 10,6  

 

  6/13 6/12 Muutos   6/13 3/13 Muutos
Operatiivinen sijoitettu pääoma, milj. e 709,4 655,7 8 %   709,4 718,7 -1 %
Tilauskanta, milj. e 1 226,8 1 186,7 3 %   1 226,8 1 285,3 -5 %

 

  7/12-6/13 4/12-3/13
Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto (viim. 12 kk), % 12,6 12,0  
           

 

 

Kansainvälisissä rakentamispalveluissa tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 10 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 264,7 milj. euroa (1-6/2012: 241,3 milj. e). Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 145,7 milj. euroa (4-6/2012: 133,4 milj. e). 


Tammi-kesäkuun liikevoitto kasvoi selvästi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 29,2 milj. euroa (1-6/2012: 23,8 milj. e). Vuoden toisen neljänneksen liikevoitto kasvoi selvästi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 17,6 milj. euroa (4-6/2012: 14,1 milj. e). Liikevaihdon ja -voiton kasvua tukivat asuntotuotannon korkea volyymi ja hyvänä säilynyt asuntomyynti Venäjällä.


Kesäkuun lopun tilauskanta oli edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla ja oli 1 226,8 milj. euroa (6/2012: 1 186,7 milj. e). Tilauskanta laski hieman maaliskuun 2013 lopun tasolta, jolloin se oli 1 285,3 milj. euroa. Toimialan tilauskantaa laski osaksi ruplan heikkeneminen, jonka vaikutus oli 64,6 milj. euroa tammi-kesäkuussa.


Nykyisen omaperusteisen asuntotuotannon ja myynnissä olevan toimitilatuotannon loppuunsaattamiskustannukset Kansainvälisissä rakentamispalveluissa olivat kesäkuun 2013 lopussa 547,5 milj. euroa (6/2012: 462,0 milj. e).


Toimialan operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto viimeiseltä 12 kuukaudelta oli 12,6 prosenttia, mikä oli edelleen alle konsernin asettaman strategisen tavoitetason (20 %). YIT pyrkii kasvattamaan toimialan sijoitetun pääoman tuottoa ensisijaisesti kasvattamalla toiminnan volyymiä, parantamalla projektitason kannattavuutta sekä tehostamalla edelleen pääoman käyttöä.

 

Toimialan tonttivarantoon sijoitettu pääoma oli kesäkuun lopussa 377,5 milj. euroa (3/2013: 401,5 milj. e). Tonttivaranto sisälsi 2 688 000 kerrosneliömetriä asuntotontteja (3/2013: 2 751 000) ja 534 000 kerrosneliömetriä toimitilatontteja (3/2013: 574 000) Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa.


Asuntomyynti Venäjällä jatkui hyvänä

 

Kansainvälisten rakentamispalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihdosta 81 prosenttia tuli Venäjältä (1-6/2012: 77 %). Liikevaihto Venäjällä kasvoi selvästi edellisvuodesta ja oli 214,0 milj. euroa (1-6/2012: 185,7 milj. e).


Venäjällä tonttivarantoon sijoitettu pääoma oli kesäkuun lopussa 297,1 milj. euroa (3/2013: 314,2 milj. e). Tonttivaranto sisälsi 2 315 000 kerrosneliömetriä asuntotontteja (3/2013: 2 353 000) ja 436 000 kerrosneliömetriä toimitilatontteja (3/2013: 446 000).

 

Asuntorakentaminen Venäjällä, kpl

 

  1-6/13 1-6/12 Muutos   4-6/13 1-3/13 Muutos
Myytyjä 1 926 1 889 2 %   1 037 889 17 %
Aloitettuja 2 087 2 663 -22 %   941 1 146 -18 %
Valmistuneita 1) 1 225 1 358 -10 %   713 512 39 %
Rakenteilla kauden lopussa 9 518 8 670 10 %   9 518 9 290 2 %
- joista myytyjä kauden lopussa 3 429 3 159 9 %   3 429 3 148 9 %
Myynnissä kauden lopussa 6 706 5 987 12 %   6 706 6 838 -2 %
- joista valmiita asuntoja 617 476 30 %   617 696 -11 %

 

Rakenteilla kauden lopussa 6/13 6/12 Muutos   6/13 3/13 Muutos
Pietari 1 978 2 290 -14 %   1 978 2 168 -9 %
Moskovan ympäristö 4 317 4 016 7 %   4 317 4 198 3 %
Jekaterinburg, Kazan, Donin Rostov ja Moskova 3 223 2 364 36 %   3 223 2 924 10 %

 

1) Asuntohankkeiden valmistuminen edellyttää viranomaisten myöntämän käyttöönottoluvan.


Venäjällä toiminnan painopiste on omaperusteisessa asuntorakentamisessa Pietarissa, Moskovassa, Moskovan ympäristön kaupungeissa, Jekaterinburgissa, Tjumenissa, Donin Rostovissa ja Kazanissa. Vuoden toisella neljänneksellä YIT jatkoi aktiivisesti tontti-investointeja Moskovassa ja Pietarissa.


Asuntomyyntiä Venäjällä tuki hyvänä säilynyt kuluttajaluottamus. Asuntomyyntiä ovat tukeneet lisäksi YIT:n vakiintunut asema luotettavana rakennusyhtiönä Venäjällä, YIT:n monipuolinen asuntotarjonta, YIT:n omat markkinointi- ja myynninedistämistoimet sekä laaja asuntolainayhteistyö pankkien kanssa. Lainarahoituksen merkitys on pysynyt tärkeänä Venäjällä ja vuoden toisella neljänneksellä asiakas käytti asuntolainaa 51 prosentissa YIT:n asuntokaupoista. YIT on kehittänyt myös myyntiä YIT:n eri toimintamaiden välillä.

 

Asuntolainojen korot Venäjällä nousivat edelleen vuoden toisella neljänneksellä. YIT on onnistunut neuvottelemaan uusia, edullisia lainaohjelmia pankkien kanssa, minkä seurauksena YIT:n asiakkaiden asuntolainakorkojen nousu on ollut ennakoitua vähäisempää.


Toisella vuosineljänneksellä asuntomyynti jatkui hyvänä ja myös heinäkuussa myynti on jatkunut hyvällä tasolla. Pietarin alueella selvästi lisääntynyt tarjonta ns. economy –hintaluokassa on hidastanut asuntokauppaa YIT:n asiakaskohderyhmässä. Vuoden 2013 toisen neljänneksen aikana asuntojen hinnat pysyivät vakaina.


Hyvän kysynnän perusteella YIT on aloittanut Venäjällä uusia asuntokohteita, ja aloituksia tehtiin vuoden toisella neljänneksellä suunnitellusti Moskovan alueella ja Jekaterinburgissa. Pietarissa viranomaisprosessi on vauhdittunut, ja hitaan alkuvuoden jälkeen YIT arvioi lisäävänsä aloituksia toisella vuosipuoliskolla Pietarissa. Rakentamisen kustannustaso on jatkanut maltillista nousua.


Myynnissä olevien asuntojen määrää on kasvatettu hallitusti, ja myyntivaranto kesäkuun lopussa oli tasapainoinen. Valmiiden myynnissä olevien asuntojen lukumäärä väheni vuoden toisen neljänneksen aikana. Rakenteilla olevista asunnoista 36 % prosenttia oli myyty (6/2012: 36 %).


Asuntokohteiden luovutuksen jälkeen YIT tarjoaa asiakkailleen huolto- ja ylläpitopalvelua Pietarissa, Moskovan alueella, Jekaterinburgissa ja Donin Rostovissa. Kesäkuun 2013 lopussa YIT vastasi noin 14 500 asunnon huollosta ja ylläpidosta.


Asuntomarkkinoiden elpyminen on jatkunut Baltiassa ja keskisessä Itä-Euroopassa


Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialan tammi-kesäkuun liikevaihdosta 19 prosenttia tuli Virosta, Latviasta, Liettuasta, Tšekistä ja Slovakiasta (1-6/2012: 23 %). Näiden maiden liikevaihto laski edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolta urakointivolyymin pienenemisen vuoksi ja oli 50,7 milj. euroa (1-6/2012: 55,6 milj. e). Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa tonttivarantoon sijoitettu pääoma oli kesäkuun lopussa 80,4 milj. euroa (3/2013: 87,3 milj. e). Tonttivaranto sisälsi 373 000 kerrosneliömetriä asuntotontteja (3/2013: 398 000) ja 98 000 kerrosneliömetriä toimitilatontteja (3/2013: 128 000).


Asuntomyynti parantui Baltiassa, Tšekissä ja Slovakiassa vuoden toisella neljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Myös venäläiset asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita YIT:n asuntokohteista Riikassa, Latviassa ja Prahassa, Tšekissä. Asuntokysynnän elpyessä YIT siirtää toiminnan painopistettä urakkatuotannosta omaperusteiseen asuntorakentamiseen kannattavuuden parantamiseksi.


Asuntorakentaminen Baltiassa ja keskisessä Itä-Euroopassa, kpl

 

  1-6/13 1-6/12 Muutos   4-6/13 1-3/13 Muutos
Myytyjä 243 167 46 %   134 109 23 %
Aloitettuja 400 284 41 %   286 114 151 %
Valmistuneita 146 279 -48 %   0 146 -
Rakenteilla kauden lopussa 970 615 58 %   970 684 42 %
- joista myytyjä kauden lopussa 166 110 51 %   166 102 63 %
Myynnissä kauden lopussa 900 718 25 %   900 750 20 %
- joista valmiita asuntoja 96 213 -55 %   96 168 -43 %

 

 

Vuoden 2013 toisen neljänneksen aikana käynnistettiin 286 asunnon rakentaminen (4-6/2012: 284). Kesäkuun lopussa rakenteilla oli 970 asuntoa (6/2012: 615). Katsauskaudella asuntojen myyntihinnat nousivat hieman Baltiassa ja säilyivät vakaina Tšekissä ja Slovakiassa. YIT:n asuntojen kysyntä on pysynyt hyvänä.


YIT:n asuntojen myyntivaranto on kasvanut Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa, ja YIT:n tavoitteena on kasvattaa myynnissä olevien asuntojen määrää kysynnän mukaisesti. Tammi-kesäkuussa näissä maissa myytiin 243 asuntoa (1-6/2012: 167). Asuntoja oli myynnissä kesäkuun lopussa 900 (6/2012: 718), ja niistä valmiita oli 96 (6/2012: 213). Vuoden 2013 toisen neljänneksen aikana ei valmistunut asuntoja (4-6/2012: 47).


Toimitilarakentaminen Baltiassa ja keskisessä Itä-Euroopassa


Toisella neljänneksellä YIT aloitti uuden kiinteistökehityshankkeen käynnistämällä SOK:lle Prisma kauppakeskuksen rakentamisen Vilnassa. Hankkeen toteuttaa YIT:n liettualainen tytäryhtiö YIT Kausta, jonka omistamalle tontille Prisma rakennetaan. Hankkeen arvo on yhteensä noin 12 milj. euroa. Kauppasopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2013.

 

 

HENKILÖSTÖ

 

Henkilöstö toimialoittain 6/13 6/12 Muutos   6/13 3/13 Muutos
Suomen rakentamispalvelut 3 767 3 918 -4 %   3 767 3 449 9 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 2 829 2 713 4 %   2 829 2 905 -3 %
Konsernipalvelut 308 370 -17 %   308 335 -8 %
Konserni yhteensä 6 904 7 001 -1 %   6 904 6 689 3 %

 

Henkilöstö maittain 6/13 6/12 Muutos   6/13 3/13 Muutos
Suomi 3 979 4 327 -8 %   3 979 3 817 4 %
Venäjä 2 124 2 019 5 %   2 124 2 180 -3 %
Baltian maat, Tšekki ja Slovakia 801 655 22 %   801 692 16 %
Konserni yhteensä 6 904 7 001 -1 %   6 904 6 689 3 %

 

 

Vuoden 2013 tammi-kesäkuussa konsernin palveluksessa oli keskimäärin 6 692 henkilöä (1-6/2012: 6 661). Kesäkuun lopussa henkilöstömäärä oli 6 904 (6/2012: 7 001). Henkilöstökulut olivat tammi-kesäkuussa yhteensä 148,2 milj. euroa (1-6/2012: 149,4 milj. e). Katsauskauden aikana YIT palkkasi noin 640 kesätyöntekijää ja harjoittelijaa. Tammi-kesäkuun aikana työturvallisuus parani edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja tapaturmataajuus (tapaturmat per miljoona työtuntia) oli 10,2 (1-6/2012: 14,6).


YIT:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kustannusvaikutus oli tammi-kesäkuussa 2013 noin 1,7 milj. euroa (1-6/2012: 1,5 milj. e).

 

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

 

Osittaisjakautumisen jälkeen YIT fokusoi liiketoimintaa aiempaa enemmän valituille liiketoiminta-alueille ja tavoittelee uusiutumisen nopeuttamista. YIT:n tavoitteena on parantaa laatua ja asiakaspalvelua sekä tuoda kuluttajalle jatkuvasti uusia, innovatiivisia asumisen ratkaisuja. Perhekoon pienentyessä asuntokysyntä painottuu enemmän pieniin asuntoihin. Kauden aikana YIT lanseerasi Mini-asunnon, joka on uudenlainen, tehokkaaseen tilankäyttöön ja asumisen eri toimintoihin mukautuva asuntokonsepti. Mini-asunnot ovat pysyvään asumiseen tarkoitettuja pienasuntoja, jotka voi halutessaan ostaa täysin kalustettuna ja varustettuna. Asuntojen kohderyhmät ovat opiskelijat, city-sinkut ja sijoittajat. Uusia Mini-asuntoja lanseerattiin kevään 2013 aikana asuntoprojekteissa Suomessa ja Moskovassa, Venäjällä. Asuntoihin kohdistunut kysyntä on ollut erinomainen.

 

STRATEGISET TAVOITTEET

 

YIT Oyj:n hallitus vahvisti 3.6.2013 YIT:n jatkuvien toimintojen strategian ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2014-2016. YIT:n strategiana on hallittu, kannattava kasvu. Siihen tähdätään omaperusteisten hankkeiden kautta kaikissa liiketoiminnoissa (asuminen, toimitilat, infra) ja kaikilla nykyisillä maantieteellisillä alueilla (Suomi, Venäjä, Baltian maat ja keskinen Itä-Eurooppa). Kasvua haetaan erityisesti kehittyviltä markkinoilta ja asuntorakentamisesta. Muina painopisteinä ovat suhdannekestävyyden ja taloudellisen liikkumavaran parantaminen sekä uudistumisen nopeuttaminen. Konsernin pitkän aikavälin strategiset tavoitetasot ovat: liikevaihdon yli 10 prosentin vuosittainen keskimääräinen kasvu, 20 prosentin sijoitetun pääoman tuotto, operatiivisen kassavirran investointien jälkeen tulee olla riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen, 40 prosentin omavaraisuusaste ja osingonjako 40-60 prosenttia tilikauden tuloksesta. Tavoitetasot perustuvat yhtiön osatuloutuksen mukaisesti raportoimiin lukuihin nykyisen painotuksen mukaisesti. Tavoitetasoja määritettäessä oletuksena on ollut, että talouskasvu jatkuu YIT:n markkina-alueella.


YIT julkisti strategian vahvistamisesta pörssitiedotteen 4.6.2013. YIT:n strategiasta ja pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteista kerrotaan enemmän YIT:n pääomamarkkinapäivässä, joka järjestetään 19.9.2013 Moskovassa. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet pääomamarkkinapäivään löytyvät YIT:n sijoittajasivulta http://www.yit.fi/sijoittajat.

 

 

KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS KONSERNIRAPORTOINNIN MUKAISESTI (IFRS, IFRIC 15)

 

Jatkuvat toiminnot

 

  1-6/13 1-6/12 Muutos   4-6/13 4-6/12 Muutos
Liikevaihto, milj. e 882,7 967,8 -9 %   437,1 523,3 -16 %
Liikevoitto, milj. e 63,3 84,6 -25 %   32,3 47,4 -32 %
Liikevoittoprosentti, % 7,2 8,7     7,4 9,1  
Tulos ennen veroja, milj. e 58,5 77,9 -25 %   28,2 44,0 -36 %
Katsauskauden tulos, milj. e 1) 44,9 60,6 -26 %   22,0 35,1 -37 %
Osakekohtainen tulos, e 0,36 0,48 -25 %   0,18 0,28 -36 %
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen, milj. e -82,2 46,9     -76,9 61,0  

1) Emoyhtiön omistajien osuus

 

  6/13 6/12 Muutos   6/13 3/13 Muutos
Tilauskanta, milj. e 3 176,0 3 050,5 4 %   3 176,0 3 045,9 4 %
Sijoitetun pääoman tuotto (viim.12 kk), %, ei IFRS 12,6       12,6 14,3  
Omavaraisuusaste, %, (vertailuluvut ei IFRS) 34,9 33,4     34,9 37,3  
Velkaantumisaste, %, (vertailuluvut ei IFRS) 109,8 109,7     109,8 94,0  

 

Lopetetut toiminnot

 

  1-6/13 1-6/12 Muutos   4-6/13 4-6/12 Muutos
Katsauskauden tulos, milj. e 1), (lopetetut toiminnot) 288,4 22,6 yli tuhat   286,2 11,7 yli tuhat
Katsauskauden tulos, milj. e 1), (jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä) 333,3 83,2 301 %   308,2 46,7 560 %
Osakekohtainen tulos, e, (lopetetut toiminnot) 2,30 0,18 yli tuhat   2,28 0,09 yli tuhat
Osakekohtainen tulos, e, (jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä) 2,66 0,66 302 %   2,46 0,37 564 %

 

Jatkuvien toimintojen konserniraportoinnin mukainen liikevaihto laski 9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli tammi-kesäkuussa 882,7 milj. euroa (1-6/2012: 967,8 milj. e). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 16 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolta ja oli 437,1 milj. euroa (4-6/2012: 523,3 milj. e). Konserniraportoinnissa omaperusteiset asuntohankkeet tuloutuvat vasta kohteen luovutuksen yhteydessä. Näin ollen omaperusteisten hankkeiden valmistumisajankohdat vaikuttavat konsernin liikevaihdon tuloutumiseen ja konserniraportoinnissa voi siten olla suurta vaihtelua eri vuosineljännesten välillä. Vuoden toisella neljänneksellä asuntoja valmistui selvästi edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän Venäjällä sekä Baltiassa ja keskisessä Itä-Euroopassa, kun taas Suomessa asuntoja valmistui selvästi edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.


IFRS-oikaisujen jälkeen konsernin jatkuvien toimintojen tammi-kesäkuun liikevoitto laski 25 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 63,3 milj. euroa (1-6/2012: 84,6 milj. e). IFRS-oikaisujen jälkeen konsernin tammi-kesäkuun liikevoittoprosentti oli 7,2 prosenttia (1-6/2012: 8,7 %). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto laski 32 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 32,3 milj. euroa (4-6/2012: 47,4 milj. e). Toisen vuosineljänneksen liikevoittoprosentti oli 7,4 prosenttia (4-6/2012: 9,1 %).


Jatkuvien toimintojen konserniraportoinnin mukainen tammi-kesäkuun tulos ennen veroja laski 25 prosenttia edellisvuodesta ja oli 58,5 milj. euroa (1-6/2012: 77,9 milj. e). Toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja laski 36 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 28,2 milj. euroa (4-6/2012: 44,0 milj. e).

 

Jatkuvien toimintojen konserniraportoinnin mukainen tulos tammi-kesäkuussa laski 26 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 44,9 milj. euroa (1-6/2012: 60,6 milj. e). Toisen vuosineljänneksen tulos laski 37 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 22,0 milj. euroa (4-6/2012: 35,1 milj. e).


Lopetettujen toimintojen konserniraportoinnin mukainen tulos tammi-kesäkuussa oli 288,4 milj. euroa (1-6/2012: 22,6 milj. e). Lopetettujen toimintojen vuoden toisen neljänneksen tulos oli 286,2 milj. euroa (4-6/2012: 11,7 milj. e).

 

Katsauskauden konserniraportoinnin mukainen tulos sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä oli tammi-kesäkuussa 333,3 milj. euroa (1-6/2012: 83,2 milj. e). Vuoden toisen neljänneksen tulos sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot oli 308,2 milj. euroa (4-6/2012: 46,7 milj. e).

 

Jatkuvien toimintojen konserniraportoinnin mukainen osakekohtainen tulos tammi-kesäkuussa laski 25 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 0,36 euroa (1-6/2012: 0,48 e). Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos laski 36 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 0,18 euroa (4-6/2012: 0,28 e).


Lopetettujen toimintojen konserniraportoinnin mukainen osakekohtainen tulos tammi-kesäkuussa oli 2,30 euroa (1-6/2012: 0,18 e). Lopetettujen toimintojen vuoden toisen neljänneksen osakekohtainen tulos oli 2,28 euroa (4-6/2012: 0,09 e).

 

Katsauskauden konserniraportoinnin mukainen osakekohtainen tulos sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä oli tammi-kesäkuussa 2,66 euroa (1-6/2012: 0,66 e). Vuoden toisen neljänneksen osakekohtainen tulos sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot oli 2,46 euroa (4-6/2012: 0,37 e).


Tammi-kesäkuussa konserniraportoinnin mukainen efektiivinen verokanta oli 23,3 prosenttia (1-6/2012: 22,1 %).


Jatkuvien toimintojen konserniraportoinnin mukainen tilauskanta oli kesäkuun lopussa 3 176,0 milj. euroa (6/2012: 3 050,5 milj. e).


Sijoitetun pääoman tuotto oli viimeiseltä 12 kuukaudelta 12,6 prosenttia (4/2012-3/2013: 14,3 %, ei IFRS). Kesäkuun lopussa konsernin sijoitettu pääoma oli 1 492,5 milj. euroa (6/2012: 1 333,8 milj. e, ei IFRS). Sijoitettu pääoma lasketaan vähentämällä taseen loppusummasta korottomat velat. Konsernin taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 2 426,8 milj. euroa (6/2012: 2 261,4 milj. e, ei IFRS).


Konsernin sijoitetusta pääomasta 37,9 prosenttia oli Venäjällä (3/2013: 41,5 %) eli 565,9 milj. euroa (3/2013: 600,4 milj. e, ei IFRS). Venäjälle sijoitettu pääoma aleni hieman maaliskuun lopun tasolta, ruplan kurssimuutos pienensi sijoitettua pääomaa 43,9 milj. eurolla huhti-kesäkuussa. Pienempi hankekoko, hankkeiden rakentaminen vaiheittain, asuntojen myyminen rakentamisen aikaisemmassa vaiheessa, parantuneet maksuehdot sekä asuntolainoituksen lisääntynyt osuus tehostivat pääoman käyttöä.


Omavaraisuusaste laski maaliskuun 2013 lopusta ja oli 34,9 prosenttia (3/2013: 37,3 %, ei IFRS).


 

Monipuolinen rahoitusrakenne ja vahva likviditeettiasema osittaisjakautumisen jälkeen


YIT:n rahoitus koostuu monipuolisesti eri rahoituslähteistä osittaisjakautumisen toteutumisen jälkeen. Rahavarat olivat kesäkuun lopussa 49,7 milj. euroa (3/2013 63,9 milj. e, ei IFRS). Tämän lisäksi YIT:llä on sitovia, nostamattomia rahoituslimiittisopimuksia 280 milj. euroa ja tililimiittisopimuksia 67,8 milj. euroa. Rahoituslimiittisopimuksista 30 milj. euroa erääntyy joulukuussa 2014 ja 250 milj. euroa joulukuussa 2015. YIT Oyj:n pankkilaina- ja rahoituslimiittisopimukset sisältävät YIT:n omavaraisuusasteeseen sidotun taloudellisen kovenantin, joka tuli voimaan jakautumisen rekisteröinnistä.

 

YIT solmi vuoden 2013 aikana lainasopimuksia osittaisjakautumisessa syntyvälle Caverion Oyj:lle. Näitä olivat pohjoismaisen pankkiryhmän kanssa solmittu yhteensä 267 milj. euron lainasopimus sekä Pohjoismaiden Investointipankin kanssa solmitut kaksi lainasopimusta, joiden määrä yhteensä oli 45 milj. euroa. Osittaisjakautumisen rekisteröintiajankohtana 30.6.2013 nämä lainasopimukset vastuineen ja velvoitteineen siirtyivät Caverion Oyj:lle.

 

Katsauskauden aikana YIT käynnisti vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen yhtiön Suomessa liikkeeseen laskemista elokuussa 2014 ja maaliskuussa 2014 erääntyvistä vaihtuvakorkoisista joukkovelkakirjalainoista. Lisäksi YIT tarjoutui ostamaan takaisin Ruotsissa liikkeeseen laskemansa syyskuussa 2016 erääntyvän vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan. YIT:n tarjous ostaa joukkovelkakirjalainat ennenaikaisesti takaisin liittyi YIT:n hallituksen 21.2.2013 hyväksymään, 30.6.2013 täytäntöönpantuun osittaisjakautumiseen. Joukkovelkakirjalainojen takaisinoston tarkoituksena oli tarjota velkakirjojen haltijoille mahdollisuus myydä osuutensa lainasta ennen YIT:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanoa.

 

Takaisinostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan elokuussa 2014 erääntyvän joukkovelkakirjalainan haltijoista 0,2 prosenttia hyväksyi takaisinostotarjouksen. Elokuussa 2014 erääntyvän joukkovelkakirjalainan jäljelle jäänyt  pääomamäärä on 49 900 000 euroa. Maaliskuussa 2014 erääntyvän joukkovelkakirjalainan haltijoista 43,1 prosenttia hyväksyi takaisinostotarjouksen. Maaliskuussa 2014 erääntyvän joukkovelkakirjalainan jäljelle jäänyt pääomamäärä on 28 450 000 euroa. YIT on 24.6.2013 päättänyt mitätöidä yhtiön haltuun siirtyneen osan elokuussa 2014 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta ja maaliskuussa 2014 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta. Ruotsissa liikkeeseen lasketun syyskuussa 2016 erääntyvän vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan haltijoista 24,0 prosenttia hyväksyi takaisinostotarjouksen. Syyskuussa 2016 erääntyvän joukkovelkakirjalainan jäljelle jäänyt pääomamäärä on 19 007 600 euroa.

 

Katsauskauden aikana YIT kutsui koolle 26.3.2010 liikkeeseen laskeman kiinteäkorkoisen vuonna 2015 erääntyvän joukkovelkakirjalainan ja 20.6.2011 liikkeeseen laskeman kiinteäkorkoisen vuonna 2016 erääntyvän joukkovelkakirjalainan haltijat velkojienkokouksiin. YIT:n hallitus esitti velkojienkokoukselle päätettäväksi, että velkakirjojen haltijoille hyvitetään osittaisjakautumisesta aiheutuvia vaikutuksia siten, että maksettavaa kuponkikorkoa korotetaan 0,868 prosenttiyksiköllä 5,691 prosenttiin (vuonna 2015 erääntyvä JVKL) ja, että maksettavaa kuponkikorkoa korotetaan 0,817 prosenttiyksiköllä 5,567 prosenttiin (vuonna 2016 erääntyvä JVKL). Velkojienkokouksissa hyväksyttiin yksimielisesti YIT:n hallituksen ehdotukset. Kuponkikorkojen muutokset astuvat voimaan seuraavasta koronmaksupäivästä lukien.

 

YIT solmi alkuvuonna 150 milj. euron pankkirahoitussopimuksen, josta YIT on nostanut varoja yhteensä 12,7 milj. euroa. Järjestetyllä rahoitettiin edellä kuvattu vaihtuvakorkoisten joukkovelkakirjalainojen takaisinostotarjous. Tämän lainasopimuksen alta YIT ei enää tulevaisuudessa voi nostaa lisärahoitusta. 


Velkaantumisaste nousi vuoden 2013 toisella neljänneksellä tonttiinvestointien ja uusien hankekäynnistyksien rahoittamisen johdosta. Velkaantumisaste oli kesäkuun lopussa 109,8 prosenttia (3/2013: 94,0 %, ei IFRS). Korolliset nettovelat kasvoivat ja olivat kesäkuun lopussa 764,4 milj. euroa (3/2013: 677,7 milj. e, ei IFRS).


Nettorahoituskulut laskivat tammi-kesäkuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja olivat 4,8 milj. euroa (1-6/2012: 6,7 milj. e) eli 0,5 prosenttia konsernin liikevaihdosta (1-6/2012: 0,7 %). Nettorahoituskulujen lasku johtui suojauslaskennan ulkopuolella olevien korkosuojausten käyvän arvon voitosta, alentuneesta markkinakorkotasosta sekä kasvaneista korkokulujen aktivoinneista. Nettorahoituskuluissa on huomioitu 9,0 milj. euroa IAS 23:n mukaisina korkokulujen aktivointeina (1-6/2012: 7,9 milj. e). Nettorahoituskuluihin sisältyvät kurssierot, joita oli yhteensä -2,3 milj. euroa (1-6/2012: -2,4 milj. e), olivat lähes kokonaan Venäjälle tehtyjen vieraan pääoman ehtoisten sijoitusten suojauskuluja.


Suojattava ruplapositio kasvoi hieman maaliskuun 2013 lopusta. Kesäkuun 2013 lopussa Venäjälle sijoitetusta pääomasta 131,9 milj. euroa oli vieraan pääoman ehtoisia sijoituksia (3/2013: 125,4 milj. e, ei IFRS) ja 434,0 milj. euroa oman pääoman ehtoisia sijoituksia tai sen luonteisia pysyviä nettoinvestointeja (3/2013: 475,0 milj. e, ei IFRS). Vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset on suojattu YIT:n suojauspolitiikan mukaisesti valuuttakurssiriskiltä, kun taas oman pääoman ehtoiset sijoitukset jätetään suojaamatta niiden pysyvän luonteen vuoksi.


Korollisen velan määrä nousi ja oli kesäkuun lopussa 814,1 milj. euroa (3/2013: 741,6 milj. e, ei IFRS) ja keskikorko oli 2,9 prosenttia. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus konsernin korollisesta velasta oli noin 66 prosenttia. Lainoista noin 48 prosenttia oli otettu suoraan pääoma- ja rahamarkkinoilta, noin 39 prosenttia pankeilta ja muilta rahalaitoksilta ja noin 13 prosenttia vakuutusyhtiöiltä. Pitkäaikaisten lainojen maturiteettijakauma oli tasapainoinen ja vuonna 2013 pitkäaikaisista lainoista erääntyy yhteensä 20,0 milj. euroa.


Rahoituslaitoksille myytyjen rakennusaikaisten urakkasaatavien kokonaismäärä laski maaliskuun 2013 lopusta ja oli kesäkuun lopussa 222,8 milj. euroa (3/2013: 253,0 milj. e). Tästä 182,6 milj. euroa sisältyy taseen lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin (3/2013: 163,6 milj. e) ja loput ovat IAS 39 -säännösten mukaisesti taseen ulkopuolisia eriä. Rahoituslaitoksille myydyistä saamisista kirjattiin katsauskaudella korkokuluja 1,5 milj. euroa (1-6/2012: 2,6 milj. e). Korot sisältyvät kokonaisuudessaan rahoituskuluihin.


Valmiiden myymättömien asuntojen yhtiölainaosuudet olivat kesäkuun lopussa 93,3 milj. euroa (3/2013: 79,5 milj. e), ja ne sisältyvät lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin. Yhtiölainaosuuksien korot sisältyvät yhtiövastikkeisiin, ja ne on siten kirjattu projektikuluihin. Yhtiölainaosuuksien korot olivat katsauskaudella 1,3 milj. euroa (1-6/2012: 1,0 milj. e).


YIT Oyj maksoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osinkoa vuodelta 2012 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 94,0 milj. euroa.


Konsernin rahoitusasema mahdollistaa YIT:n strategian toteuttamisen sekä sen edellyttämät investoinnit. Makrotalouden epävarmuuteen on varauduttu hajauttamalla rahoituksen lähteitä ja ylläpitämällä vahvaa likviditeettiasemaa.

 

 

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2013. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, vahvisti osingon hallituksen ehdotuksen mukaisesti (0,75 e/osake), päätti hallituksen palkkioista ja valitsi tilintarkastajan. Yhtiökokous vahvisti hallituksen kokoonpanon: hallitukseen valittiin uudelleen Henrik Ehrnrooth (puheenjohtaja), Reino Hanhinen (varapuheenjohtaja), Kim Gran, Satu Huber, Erkki Järvinen, Ari Lehtoranta ja Michael Rosenlew.


Järjestäytymiskokouksessaan 15.3.2013 hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan, henkilöstövaliokunnan sekä työvaliokunnan puheenjohtajat ja jäsenet.


YIT julkaisi yhtiökokouksen päätöksistä ja hallituksen järjestäytymisestä pörssitiedotteet 15.3.2013. Pörssitiedotteet ja hallituksen jäsenten esittely ovat luettavissa YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yit.fi.

 

 

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

 

YIT Oyj:n 17.6.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi jakautumissuunnitelman ja päätti YIT:n osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautumissuunnitelman mukaan YIT jakautui siten, että kaikki YIT:n kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyivät jakautumisessa syntyneelle yhtiölle, Caverionille. YIT:n rakentamispalvelut -liiketoiminta jäi jakautumisessa YIT:lle. Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen Caverion Oyj on YIT Oyj:stä erillinen itsenäinen julkinen osakeyhtiö. Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohta oli 30.6.2013.

 

Caverionin hallitukseen päätettiin valita puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Michael Rosenlew ja hallituksen jäseniksi Anna Hyvönen, Ari Lehtoranta ja Eva Lindqvist. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan Caverionin varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

Caverionin tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Lassilan. Tilintarkastajan palkkio maksetaan Caverionin hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan Caverionin varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

Yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään Caverionin omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää enintään 12 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä, ja osakkeet hankitaan niille NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon.

 

Yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla Caverionin osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25 000 000 osaketta.

 

Ari Lehtoranta ja Michael Rosenlew ilmoittivat eroavansa YIT:n hallituksesta, mikäli heidät valitaan Caverionin hallituksen jäseniksi ja YIT:n osittaisjakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään. YIT:n hallituksen jäsenlukumääräksi vahvistettiin kolme (3) jäsentä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi. Yhtiökokous päätti, ettei eroavien jäsenten tilalle valita uusia jäseniä, eli YIT:n hallituksessa jatkavat Henrik Ehrnrooth puheenjohtajana, Reino Hanhinen varapuheenjohtajana sekä jäseninä Kim Gran, Satu Huber ja Erkki Järvinen.

 

YIT:n hallituksen kokoonpano 1.7.2013 alkaen on Henrik Ehrnrooth puheenjohtajana, Reino Hanhinen varapuheenjohtajana sekä jäseninä Kim Gran, Satu Huber ja Erkki Järvinen. YIT:n hallitus päätti kokouksessaan 17.6.2013 valiokuntien toiminnasta. Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Satu Huberin ja jäseniksi Reino Hanhisen ja Erkki Järvisen. Hallituksen henkilöstövaliokunta jatkaa aikaisemmalla kokoonpanolla puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth sekä jäsenet Kim Gran ja Reino Hanhinen. Hallituksen työvaliokunta päätettiin lakkauttaa.

 

YIT Oyj:n hallitus nimitti henkilöstövaliokuntansa ehdotuksen mukaisesti 1.7.2013 alkaen YIT Oyj:n toimitusjohtajaksi Kari Kauniskankaan ja varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi Tero Kiviniemen. YIT Oyj:n johtoryhmään nimitettiin lisäksi Timo Lehtinen, talous, Pii Raulo, henkilöstö, Juhani Nummi, liiketoiminnan kehittäminen sekä liiketoimintaryhmien johtajat: Harri Isoviita, Matti Koskela, Timo Lehmus, Jouni Forsman, Tom Sandvik, Teemu Helppolainen, Mikhail Voziyanov ja Juri Belomestnov.

 

YIT Oyj:n jakautuminen rekisteröity kaupparekisteriin

 

Osittaisjakautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.6.2013. YIT Oyj:n osakkeenomistajat ovat saaneet jakautumisvastikkeena yhden (1) Caverionin osakkeen jokaista omistamaansa YIT:n osaketta kohden. Jakautumisvastiketta ei annettu YIT:n omistamille osakkeille. Jakautumisvastikkeena annettujen osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 125 596 092 kappaletta. Jakautumisen täytäntöönpano ei vaikuta YIT:n osakkeiden noteeraamiseen NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla.

 

Jakautumiseen liittyvää informaatiota on saatavilla YIT:n internet-sivujen Sijoittajat-osiosta osoitteesta www.yit.fi/jakautuminen.

 

 

OSAKKEET JA OMISTAJAT


Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja samansuuruiseen osinkoon.


Osakepääoma ja osakkeiden määrä


YIT Oyj:n osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä pysyivät katsauskauden aikana muuttumattomina. YIT Oyj:n osakepääoma oli vuoden 2013 alussa 149 216 748,22 euroa (2012: 149 216 748,22 e) ja osakkeiden lukumäärä 127 223 422 kappaletta (2012: 127 223 422).


Omat osakkeet ja hallituksen valtuudet


Omien osakkeiden hankinnasta ja luovutuksesta sekä osakepääoman muutokseen johtavista päätöksistä päättää osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous. YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti 15.3.2013 hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Tämän lisäksi hallituksella on voimassaoleva osakeantivaltuutus, jonka YIT:n varsinainen yhtiökokous antoi 10.3.2010. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä viisi vuotta. Osakeantivaltuutus sisältää myös valtuutuksen päättää omien osakkeiden luovuttamisesta.


YIT Oyj:llä oli katsauskauden alussa hallussaan 1 843 303 kappaletta yhtiön omia osakkeita, jotka oli hankittu yhtiökokouksen 6.10.2008 antaman valtuutuksen perusteella. Katsauskauden aikana yhtiö luovutti 224 743 osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille yhtiökokouksen 10.3.2010 hallitukselle antamaan valtuutukseen perusteella. Katsauskauden aikana yhtiölle palautui osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti 8 770 osaketta, minkä jälkeen yhtiöllä oli hallussaan kesäkuun 2013 lopussa 1 627 330 omaa osaketta.


Kaupankäynti osakkeella


YIT:n osakkeen kurssi oli vuoden alussa 15,08 euroa (1.1.2012: 12,38 e). Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 28.6.2013 oli 13,19 euroa (29.6.2012: 13,38 e). Osakekurssi laski tammi-kesäkuun aikana noin 13 prosenttia. Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 17,88 euroa (1-6/2012: 17,25 e), alin 12,81 euroa (1-6/2012: 11,87 e) ja keskikurssi 15,75 euroa (1-6/2012: 14,95 e). Osakkeita vaihdettiin Nasdaq OMX Helsingissä tammi-kesäkuun aikana 49 375 tuhatta kappaletta (1-6/2012: 61 906 tuhatta). Vaihdon arvo oli 777,8 milj. euroa (1-6/2012: 925,8 milj. e), lähde: Nasdaq OMX.


Helsingin pörssin lisäksi YIT:n osakkeilla käydään kauppaa myös muilla markkinapaikoilla, kuten Chi-X:ssä, BATS:ssä ja Turquoisessa. Vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla tehdyn vaihdon osuus nousi katsauskaudella hieman edellisvuodesta. YIT Oyj:n osakkeita vaihdettiin vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla tammi-kesäkuun aikana 20 457 tuhatta kappaletta (1-6/2012: 36 340 tuhatta), mikä vastaa noin 40 prosenttia osakkeen koko kaupankäyntimäärästä (1-6/2012: 37 %). Vaihtoehtoisista kaupankäyntipaikoista YIT:n osakkeella käytiin kauppaa etenkin Chi-X:ssä, lähde: Fidessa Fragmentation Index.


Osakekannan markkina-arvo katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 28.6.2013 ennen jakautumisen täytäntöönpanoa oli 1 656,6 milj. euroa (6/2012: 1 677,7 milj. e). Osakekannan markkina-arvo on laskettu ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

 

Osakkeenomistajien määrä ja liputusilmoitukset


Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli kesäkuun 2013 lopussa 39 251 (6/2012: 35 888). Hallintarekisteröityjen ja muiden kuin suomalaisten sijoittajien omistuksessa oli kesäkuun 2013 lopussa 34,7 prosenttia osakkeista (6/2012: 35,1 %).


Yhtiö ei saanut katsauskauden aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta YIT Oyj:ssä.

 

 

LIIKETOIMINNAN MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKIT JA RISKIENHALLINTA


YIT luokittelee riskeiksi tekijät, jotka toteutuessaan vaarantaisivat konsernin strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen. Riskit on jaettu strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja tapahtumariskeihin. Riskitekijöiden tunnistamisessa ja hallinnassa on huomioitu liiketoiminnan ja toimintaympäristön erityispiirteet. Riskienhallinta on integroitu osa konsernin johtamis-, seuranta- ja raportointijärjestelmiä. Strategisten riskien luonnetta ja todennäköisyyttä seurataan ja raportoidaan jatkuvasti. Strateginen riskiarviointi tehdään konserninlaajuisesti kerran vuodessa strategian käsittelyn yhteydessä.

 

Konsernin 3.6.2013 vahvistaman jatkuvien toimintojen strategian mukaan suhdannekestävyyden ja taloudellisen liikkumavaran lisääminen ovat YIT:n liiketoiminnan keskeisiä tavoitteita. Strategian vahvistamisen yhteydessä riskienhallinta nostettiin yhdeksi tulevien vuosien keskeiseksi painopistealueeksi.


YIT kehittää konsernin liiketoimintarakennetta tasapainoiseksi ja talouden heilahteluita sietäväksi. Konsernilla on toimintaa seitsemässä maassa, jolloin talouden muutokset vaikuttavat eri aikaan eri maissa ja markkina-alueilla. Osittaisjakautumisen seurauksena maantieteellinen hajautus on kuitenkin vähentynyt. Liiketoimintamallia on myös kehitetty siten, että rakentamispalvelut–liiketoiminta pystyy jakautumisen jälkeen toimimaan itsenäisesti. Konsernin kolme liiketoiminta-aluetta asunto-, toimitila- ja infrarakentaminen tasapainottavat toisiaan ja lisäävät konsernin kestävyyttä talouden ja suhdanteen heilahteluilta. Asuntojen kuluttajakysynnän vaihtelevuutta Suomessa voidaan tasapainottaa asuntoprojektien sijoittajakaupoilla, mikä osaltaan vähentää konsernin alttiutta asuntomarkkinoiden heilahteluille. Jatkuvan seurannan ja analysoinnin avulla yhtiö pyrkii reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin ajoissa sekä hyödyntämään toisaalta markkinamuutoksien tarjoamia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.


YIT:lle tyypillisiä operatiivisia riskejä ovat tonttihankintoihin liittyvät riskit, omaperusteisten asunto- ja toimitilahankkeiden myyntiriski sekä urakkatarjouksiin, projektinhallintaan ja henkilöstöön liittyvät riskit. YIT hallitsee myyntiriskiä sopeuttamalla asuntoaloitusten määrän arvioituun asuntokysyntään ja myymättömien asuntojensa lukumäärään (asuntotuotannon luvut on esitetty kohdassa Kehitys toimialoittain) sekä hankkimalla normaalisti keskeiset vuokralaiset ja/tai sijoittajan ennen toimitilahankkeen aloittamista. Asuntoluottojen ja kiinteistörahoituksen saatavuudessa tapahtuvat muutokset ovat keskeisiä asuntojen ja toimitilojen kysyntään liittyviä riskejä.


Tontteihin ei tehty alaskirjauksia katsauskauden aikana. YIT tarkastaa tonttiensa arvon IFRS-tilinpäätöskäytännön vaatimalla tavalla. Tonttivaranto arvostetaan hankintamenoon, ja tontin arvoa pienennetään, mikäli arvioidaan, että tontille rakennettava kohde myydään tontin hinnan ja rakennuskustannusten summaa alhaisempaan hintaan.


Taloudellisia riskejä ovat rahoituksen riittävyyteen, valuuttakursseihin ja korkoihin liittyvät riskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä raportointiprosessiin liittyvät riskit. Taloudellisia riskejä hallitaan laskenta- ja rahoituspolitiikoilla sekä sisäisellä ja ulkoisella tarkastuksella.


YIT:n katsauskauden liikevaihdosta noin 75 prosenttia tuli maista, joiden valuuttana on euro. Venäjän rupla on yksi konsernin keskeisiä valuuttoja ja sen merkitys korostuu jakautumisen jälkeen. Konsernin merkittävin valuuttakurssiriski liittyy ruplamääräisiin sijoituksiin. Venäjälle sijoitettu pääoma oli katsauskauden lopussa kokonaisuudessaan 565,9 milj. euroa (3/2013: 600,4 milj. e, ei IFRS). Oman pääoman ehtoisten sijoitusten tai sen luonteisten nettoinvestointien määrä kauden lopussa oli 434,0 milj. euroa (3/2013: 475,0 milj. e, ei IFRS). Venäjällä oleviin tytäryhtiöihin tehdyt oman pääoman ehtoiset sijoitukset ovat rahoituspolitiikan mukaisesti suojaamatta ja niiden osalta ruplan mahdollinen heikentyminen aiheuttaisi pääomien arvon alentumisen suuruisen negatiivisen muutoksen konsernin omaan pääomaan. Vieraan pääoman ehtoisten sijoitusten määrä oli katsauskauden lopussa 131,9 milj. euroa (3/2013: 125,4 milj. e, ei IFRS) ja tämä positio oli kokonaisuudessaan suojattu. Euron ja ruplan välinen korkoero vaikuttaa suojauskustannuksiin ja sitä kautta nettorahoituskuluihin.


Tapahtumariskejä voivat olla henkilö- tai tietoturvaan liittyvät onnettomuudet tai toimitiloille, projektikohteille tai muulle omaisuudelle sattuvat äkilliset ja ennalta arvaamattomat esinevahingot kuten tulipalot, sortumiset ja varkaudet. YIT noudattaa konsernin laajuista turvallisuuspolitiikkaa, joka kattaa turvallisuuden eri osa-alueet. Yksityiskohtaisempi selvitys YIT:n riskienhallintapolitiikasta sekä merkittävimmistä riskeistä on julkaistu vuoden 2012 vuosikertomuksessa. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2012 tilinpäätöksen liitetiedoissa.

 

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2013

 

TULOSOHJEISTUS: Vuonna 2013 konsernin jatkuvien toimintojen toimialaraportoinnin mukainen liikevaihto ja liikevoitto säilyvät vuoden 2012 tasolla ilman kertaluonteisia eriä

 

YIT Oyj toistaa 4.6.2013 antamansa arvion, jonka mukaan vuonna 2013 konsernin jatkuvien toimintojen toimialaraportoinnin mukainen liikevaihto ja liikevoitto säilyvät vuoden 2012 tasolla ilman kertaluonteisia eriä.

 

Kasvanut epävarmuus yleisestä makrotaloudellisesta kehityksestä vaikuttaa YIT:n liiketoimintaan ja asiakkaisiin.

 

Suomen rakentamispalvelut


Suomen rakentamispalveluissa asuntokysyntää pitkällä aikavälillä tukee muuttoliike kasvukeskuksiin. Lisäksi väestön ja asuntokuntien määrä lisääntyy, koska maahanmuutto jatkaa kasvua ja yhden hengen talouksien määrä nousee. Lyhyellä aikavälillä asuntomarkkinoiden riskit ovat kuitenkin lisääntyneet makrotalouden epävarmuuden vuoksi.


Euroconstructin kesäkuussa 2013 julkaiseman ennusteen mukaan Suomessa aloitetaan 27 000 asunnon rakentaminen vuonna 2013. VTT:n tammikuussa 2012 julkaiseman selvityksen mukaan uusien asuntojen vuosittainen tuotantotarve on pitkällä aikavälillä 24 000–29 000 asuntoa. YIT:n tavoitteena on vahvistaa asemaansa maan johtavana asuntorakentajana.


YIT arvioi asuntojen hintatason pysyvän vakaana vuonna 2013. Rakennuskustannusten arvioidaan nousevan pääasiassa uusien energiasäädösten vuoksi, mutta nousun arvioidaan olevan maltillista vuonna 2013.


Toimitilarakentamisen puolella kiinteistösijoittajat ovat edelleen varovaisia yleisen taloustilanteen vuoksi, riskien hallitsemiseksi pääkaupunkiseutua ja hyviä vuokralaisia arvostetaan. Pitkien korkojen alhainen taso lisää sijoittajien kiinnostusta hyvin tuottaviin kiinteistöihin. Euroconstructin kesäkuussa 2013 esittämän arvion mukaan toimistorakentaminen laskee Suomessa noin 17 prosenttia vuoden 2013 aikana. Toimistojen vajaakäyttöasteet ovat edelleen korkealla tasolla ja tyhjänä oleva rakennuskanta pitää sisällään myös vanhaa, huonokuntoista toimistotilaa. YIT arvioi, että kysyntä kohdistuu moderneihin ja energiatehokkaisiin toimistoihin. YIT arvioi toimitilojen korjausrakentamisen kasvavan vuonna 2013.


Euroconstructin kesäkuussa 2013 esittämän arvion mukaan liikerakentaminen laskee Suomessa noin 12 prosenttia vuoden 2013 aikana. Rakentamista tukee vähittäiskaupan siirtyminen yhä suurempiin liikekiinteistöihin ja ulkomaisten kauppaketjujen laajentuminen Suomessa. Liiketilojen vajaakäyttöasteet ovat varsin alhaiset.


Infrarakentamisen markkinoiden arvioidaan säilyvän vakaana ja samalla tasolla kuin vuonna 2012 (Euroconstruct, kesäkuu 2013). Rata- ja metrorakentaminen jatkavat kasvuaan 2013 ja useita isoja väylähankkeita on käynnissä 2013-2014. Kalliorakentamisen markkinatilanteen arvioidaan pysyvän hyvänä, louhintatöistä siirrytään sisustus- ja rakennusteknisiin töihin. Teiden kunnossapitomarkkinan arvioidaan pysyvän vakaana.


Kansainväliset rakentamispalvelut


Asuntorakentamisen määrän arvioidaan kasvavan edelleen Venäjällä vuonna 2013. Kasvun arvioidaan kuitenkin hidastuvan jonkin verran viime vuoden tasosta.


Moskova, Moskovan ympäristö ja Pietari muodostavat Venäjän suurimmat asuntomarkkinat: näillä alueilla rakennetaan noin viidennes maan kaikista asunnoista. Asuntojen kysyntää on tukenut Venäjän kohtuullisen hyvä talouskehitys, hyvä kuluttajaluottamus, alhainen työttömyys ja asuntolainamarkkinoiden myönteinen kehitys, joskin asuntolainojen korot ovat nousseet.  Korkojen nousun ennakoidaan jatkuvan vuonna 2013 ja lisäksi Venäjän talouskasvuennusteita on viime aikoina laskettu. Myös Venäjän taloudellisen kehityksen kannalta keskeinen tekijä, öljyn hinta, sekä euron ja ruplan välinen valuuttakurssi ovat viime aikoina vaihdelleet aiempaa voimakkaammin.


Tulevaisuudennäkymät ovat Venäjän asuntorakentamisessa hyvät. Asumisväljyys on vielä selvästi Länsi-Eurooppaa alhaisempi ja asuintalojen kunto heikko, mikä luo tarpeen uusille laadukkaille asunnoille. Lisäksi keskiluokan osuuden väestöstä arvioidaan kasvavan ja asuntokuntien lukumäärän jatkavan kasvuaan. Asuntolainamarkkinoiden kehittyminen Venäjällä on myös osaltaan laajentanut potentiaalista ostajakuntaa. YIT on edesauttanut kuluttajien lainansaantia tekemällä laajaa yhteistyötä pankkien kanssa. YIT arvioi, että asuntojen hinnat nousevat Venäjällä vuonna 2013, mutta selvästi vähemmän kuin vuonna 2012.


Toimitilarakentamisen volyymin odotetaan kasvavan maltillisesti vuonna 2013 VTT:n tilastojen mukaan. YIT:n yksittäisistä markkinoista suurin on Pietari, jossa YIT jatkaa edelleen Gorelovon teollisuuspuiston markkinointia ja myyntiä.


Baltian maissa asuntojen kysyntää on tukenut edelleen parantunut kuluttajaluottamus ja työllisyystilanne sekä vauhdittunut talouskasvu. Latvian eurojäsenyyden odotetaan vahvistavan maan talouskehitystä. Myös asuntojen myyntihinnat ovat nousseet hieman. Asuntorakentamisen odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla Tšekissä ja Slovakiassa vuonna 2013. Tšekissä talouskasvu on pysähtynyt ja maassa on nostettu asuntomyynnin arvonlisäveroa vuoden 2013 alusta lähtien. Slovakiassa asuntomarkkinoita tukevat asuntojen vakaa hintataso, talouden maltillinen kasvu ja alhaisena pysyneet korot. Riskinä on kasvava työttömyys.

 

Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan sisältäen taulukko-osan on tämän tiedotteen liitteena.