Addnode Group förvärvar CAD-Expert Oys verksamhet

Print
| Source: Addnode Group AB
STOCKHOLM, 1 november 2013 – Förvärvet av CAD-Expert Oys verksamhet stärker
verksamheten i Addnode Groups dotterbolag Cad-Q på den finska marknaden. CAD
-Expert Oy utvecklar och levererar mjukvara för digital design med tillhörande
konsulttjänster och utbildning.
CAD-Expert Oy grundades 1988 och företaget har en årlig nettoomsättning på cirka
3 MSEK. Den förvärvade verksamheten utvecklar och levererar mjukvara för digital
design med relaterade konsulttjänster och utbildning. CAD-Experts lösningar som
utvecklats för olika branscher är applikationer som fungerar ovanpå Autodesks
produkter AutoCAD och AutoCAD LT.
Den förvärvade verksamheten kommer att integreras som en del av Cad-Quality
Finland från och med fjärde kvartalet 2013.
"Förvärvet av CAD-Expert Oy befäster vår position på den finska marknaden och
ger oss ännu bättre möjligheter att med egen teknik bidra till och vara en del
av våra kunders designprocesser. Vi stärker på så sätt ytterligare Cad-Qs
position som programvarutvecklare", säger Rolf Kjaernsli, VD på Cad-Q och
affärsområdeschef för Design Management inom Addnode Group.
"Att sälja den operativa delen av CAD-Expert till Cad-Q känns som ett naturligt
steg eftersom Cad-Q redan har en stark position på den finska marknaden. Cad-Qs
breda kontaktnät kommer att ge bättre distributionskanaler för de programvaror
som utvecklats av CAD-Expert. Lösningarna är enligt finsk standard och har
utformats för att vara användarvänliga och förenkla designarbetet", säger Kusti
Vuorensivu, ägare och VD för CAD-Expert Oy.
Parterna har beslutat att inte avslöja några detaljer om transaktionen.
För mer information kontakta:
Rolf Kjærnsli, Affärsområdeschef för Design Management & VD Cad-Q Norge
Tel: +47 915 75 961, e-post: rolf.kjaernsli@cad-q.no
Johan Andersson, Chef affärsutveckling och information, Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 704 205 831, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com
Om Addnode Group
Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar. Vi är marknadsledande i
Norden inom IT-lösningar för design, konstruktion, projektering och
livscykelhantering av produkter och anläggningar. Addnode Group har en stark
marknadsposition i Sverige inom offentlig sektor med ett erbjudande som omfattar
ärendehantering, e-tjänster, förvaltningssystem och webblösningar.
Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och
USA. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden och bedrivs under flera
varumärken. Med över 3000 kunder i fler än 60 länder i privat och offentlig
sektor fortsätter vi att bygga en omfattande portfölj av IT-lösningar för
verksamhetskritiska processer.
2012 uppgick nettoomsättningen till 1365 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad
på Nasdaq OMX Nordic Small Cap. Mer information om Addnode Group finns på
www.addnodegroup.com.