Endelige obligationsvilkår for 1% apr B 2015 (EUR)

        Print
| Source: DLR Kredit A/S

Endelige obligationsvilkår for følgende obligationsserie i EUR.

Obligationstype                      ISIN-kode                Navn                    Kupon         Konvert.          Udløb

Stående RTL-obligation         LU0992647056       EUR A B             1 pct.           N                      2015

 

Med venlig hilsen

DLR Kredi A/S