Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i HMN Naturgas I/S den 2. december 2013

Der blev i dag afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i HMN Naturgas I/S

        Print
| Source: HMN Naturgas I/S

Der blev i dag afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i HMN Naturgas I/S. På mødet blev vedtægterne for HMN Naturgas I/S godkendt.

Se vedlagte meddelelse.