I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28 a, stk. 5 skal Ambu A/S herved indberette følgende oplysninger som selskabet har modtaget d. 3. december 2013.

Navn: Bjarne Sørensen
Årsag til indberetning EVP  Global Operations
Selskabets navn: Ambu A/S
Fondskode og betegnelse for de pågældende værdipapirer DKK0010303619 – B-aktier
Transaktionens karakter: Salg af aktier vedrørende udnyttelse af optionsordning etableret i juni 2007
Handelsdato og marked: 3. og 4. december 2013 over OMX Nordic Exchange Copenhagen
Antallet af handlede aktier og kursværdier deraf) 2.000 aktier til en salgspris på
kr. 507.450
2.000 aktier til en salgspris på
kr. 509.440

 

Med venlig hilsen

Ambu A/S

 

 

Lars Marcher

Administrerende direktør