NORVESTIAS RESULTATINFORMATION OCH BOLAGSSTÄMMA 2014

        Print
| Source: Norvestia
multilang-release

Helsingfors, Finland, 2013-12-11 09:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Abp      Finansiell kalender         11.12.2013 kl. 10.30

NORVESTIAS RESULTATINFORMATION OCH BOLAGSSTÄMMA 2014

Resultat och bokslut för 2013:

 

Substansrapport för december 2013 20.1.2014
Bokslutskommuniké 4.2.2014
Årsberättelse vecka 8
 
Ordinarie bolagsstämma
 
21.3.2014

 

Bolagets styrelse sammankallar bolagsstämman separat senare. Ett börsmeddelande om bolagsstämmans beslut publiceras efter att bolagsstämman avslutats.

Under 2014 publicerar bolaget tre delårsrapporter enligt följande:

Januari-mars 24.4.2014
Januari-juni 17.7.2014
Januari-september 30.10.2014
   

Börsmeddelanden finns också tillgängliga på bolagets hemsidor www.norvestia.fi genast efter att de publicerats.

Högaktningsfullt

Norvestia Abp

Jonna Vaarnanen
ekonomichef
tfn +358-9-6226 380

DISTRIBUTION
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala kommunikationsmedier
www.norvestia.fi