KommuneKredit udsteder valutaindekserede obligationer – KommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016

        Print
| Source: KommuneKredit

Som Arrangør skal Nordea Bank Danmark A/S på vegne af KommuneKredit meddele, at tegningsperioden for ovennævnte obligation, KommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016, med fondskoden DK0030329735, er afsluttet planmæssigt, og at der den 13. december 2013 udstedes nominelt DKK 73.300.000 i serien.

Kurstillægget er den 10. december 2013 blevet endeligt fastsat af Beregningsagenten (Nordea Bank Danmark A/S) til 13,63 %.