North American Network väljer IFS Applications för hantering av komplexa projekt i realtid

        Print
| Source: Industrial & Financial Systems, IFS AB
IFS (http://www.ifsworld.com/) meddelar att North American Network, LLC (NAN),
en försäljnings- och distributionskanal för projekt- och servicebaserade
företag, har valt att implementera IFS Applications som affärssystem för
projekthantering i realtid. Avtalet är värt cirka 2 miljoner dollar.
NAN är baserat i Denver, Colorado och finansieras av 12 olika företag som är en
del av ett nordamerikanskt partnernätverk. Gruppen erbjuder lokaliserade
försäljnings- och servicetjänster inom branscher som projektbaserad
tillverkning, olja och gas, processindustri samt energiproduktion.

För att hantera sina komplexa projekt- och serviceverksamheter beslöt sig
gruppen för att automatisera gemensamma affärsprocesser och konsolidera en mängd
affärssystem med en central lösning som kunde ge tillgång till data i realtid.

Gruppen kommer att implementera ett stort antal IFS-moduler, inklusive
projektstyrning, tillverkning, logistik och underhåll.

– Vi behövde en lösning som kunde konsolidera tolv komplexa verksamheter på en
standardplattform för förbättrad automatisering av affärsprocesser. Vi valde IFS
Applications eftersom lösningen passade bäst för våra behov, uppfyllde alla våra
mjukvarukrav samt har implementerats framgångsrikt hos andra projektbaserade
företag, säger Jon Zimbeck, Executive Director, NAN.

– IFS Applications kommer att hjälpa NAN att hantera sina komplexa projekt och
reducera risker genom att erbjuda pålitliga prognosverktyg och kostnadskontroll
i realtid. IFS Applications kommer dessutom att hjälpa NAN att standardisera sin
affärsinformation så att kritiska projektdata kan uppdateras kontinuerligt för
bättre beslutsunderlag, säger Cindy Jaudon, President och CEO, IFS Americas.

Den projektbaserade industrin är en av IFS prioriterade horisontella marknader.
IFS erbjuder en komplett lösning som stöder projektets hela livscykel genom att
hantera kostnader, tidslinjer, resurser, kassaflöden och risker. IFS
helintegrerade projektbaserade lösning gör information tillgänglig i realtid
genom hela projektet. Detta bidrar till proaktiv problemlösning samt mindre
behov för manuella registreringar. IFS lösning innehåller funktionalitet för
projektstyrning, kontrakts- och riskhantering, budget och prognostisering,
tillverkning och materialhantering samt hantering av anläggningsdata – allt
integrerat med ekonomi- och personalsystemet. Den projektbaserade industrin
omfattar branscher som flyg och försvar, EPCI-entreprenad, olja och gas, energi,
bygg och anläggning, service och installation samt projektbaserad tillverkning.

IFS kunder inkluderar Agility Group, Babcock Engineering Services, Heerema
Fabrication Group, TLT Babcock, Damen Shipyards, Horizon, Contiga, STX, Ultra
Electronics, Austal, Archer, Doppelmayr, Smit och FEV.
Kontaktinformation
Mark Boulton
Telefon: 44 1494 428900
Chief Marketing Officer
press@ifsworld.com (mark.boulton@ifsworld.com)

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com
Om North American Network

North American Network LLC ägs av en grupp av 12 företagsom representerar en
stor mängd tillverkare inom industriell processtillverkning och erbjuder
försäljning- och servicetjänster i de lokala regionerna. Dessa 12 företag är
Applied Control Equipment i Denver, Control Associates, Inc. i Allendale, N.J.,
Control Southern i Atlanta, Ga., Cornerstone Controls i Cincinnati, Ohio,
Equipment and Controls, Inc. i Pittsburgh, Pa., Experitec, Inc. i St. Louis,
Mo., New England Controls, Inc. i Boston, Mass., Novaspect Inc. i Chicago, Ill.,
PCE Pacific, Inc. i Seattle, Wash., Proconex i Philadelphia, Pa., R. S. Stover
Co. i Marshalltown, Iowa och Scallon Controls i Beaumont, Texas.

Om IFS

IFS (http://www.ifsworld.com/sv-se/om-ifs/)™ är ett publikt aktiebolag (XSTO:
IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar (http://www.ifsworld.com/sv
-se/solutions/architecture-and-technology/), levererar och
implementerar (http://www.ifsworld.com/sv-se/services/) IFS
Applications (http://www.ifsworld.com/sv-se/solutions/)™, ett komponentbaserat
affärssystem. IFS fokuserar på branscher (http://www.ifsworld.com/sv
-se/industries/) där en eller flera kärnprocesser är strategiska: service &
underhåll (http://www.ifsworld.com/sv-se/solutions/service-and-asset/),
tillverkning (http://www.ifsworld.com/sv-se/solutions/manufacturing/),
logistik (http://www.ifsworld.com/sv-se/solutions/supply-chain/) och
projekt (http://www.ifsworld.com/sv-se/solutions/projects/).  IFS har över 2100
kunder (http://www.ifsworld.com/sv-se/customers/), är verksamt i cirka 60 länder
och har 2800 anställda. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 2,7 miljarder
kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Följ IFS på Twitter: @ifsworld (http://twitter.com/ifsworld)

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs:
http://blogs.ifsworld.com/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra
enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 13 december 2013 kl. 09.30.