Skanska investerar cirka 267 miljoner kronor i kontorsprojekt i Prag, Tjeckien

        Print
| Source: Skanska AB
Skanska investerar EUR 31 M, cirka 267 miljoner kronor, i kontorsprojektet Corso
Court i Prag, Tjeckien. Corso Court kommer att ha en uthyrningsbar kontorsyta om
totalt cirka 17 000 kvadratmeter.
Kontorsprojektet kommer att innehålla ett antal lösningar för att minimera
byggnadens miljöpåverkan och avsevärt minska driftskostnaderna. Det kommer att
ha en fasad med mycket dagsljusinsläpp, och i likhet med andra Skanska-projekt
läggs stor vikt på miljökvaliteten inne i byggnaden. Projektet kommer att ansöka
om LEED-certifiering på nivå guld.

Arbetet har startat och fastigheten beräknas vara klar under tredje kvartalet
2015.

Skanska Commercial Development Europe initierar och utvecklar fastighetsprojekt
inom kontor, logistik och kommersiella byggnader. Verksamheten är koncentrerad
till storstadsområden i Ungern, Tjeckien, Rumänien och Polen. Verksamheten
bedrivs i fyra lokala enheter: Skanska Property Czech Republic, Skanska Property
Hungary, Skanska Romania och Skanska Property Poland.
För ytterligare information, kontakta:

Lenka Kůsová, Communications and Marketing Specialist, Skanska Property Czech
Republic, tel: +420 739 220 993

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com (http://www.skanska.se/)
Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med
expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt
i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar
Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen
har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och
Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.