Skanska investerar 206 miljoner kronor i andra fasen av kontorsprojekt i Krakow, Polen

        Print
| Source: Skanska AB
Skanska investerar EUR 24 M, cirka 206 miljoner kronor, i andra fasen av
Kapelanka 42, Skanskas första kontorsprojekt i Krakow, Polen.
Den första fasen av kontorsfastigheten inleddes i oktober 2012. Fastigheten
Kapelanka 42 kommer att bestå av två klass A-kontorsbyggnader, med nio våningar
över och tre våningar under jord. Den totala uthyrningsbara ytan kommer att vara
omkring 30 000 kvadratmeter. Hela anläggningen beräknas vara klar under tredje
kvartalet 2014.

Kontorsfastigheten kommer att innehålla innovativa gröna lösningar minimera
miljöpåverkan och avsevärt minska driftskostnaderna för hyresgästerna. Kapelanka
42 har precertifierats på guldnivå enligt LEED-systemet.

Skanska Commercial Development Europe initierar och utvecklar fastighetsprojekt
inom kontor, logistik och kommersiella byggnader. Verksamheten är koncentrerad
till storstadsområden i Ungern, Tjeckien, Rumänien och Polen. Verksamheten
bedrivs i fyra lokala enheter: Skanska Property Czech Republic, Skanska Property
Hungary, Skanska Romania och Skanska Property Poland.
För ytterligare information, kontakta:

Jakub Zagorski, kommunikationsansvarig, Skanska Property Poland, tel:
+48 797 229 117

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com (http://www.skanska.se/)
Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med
expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt
i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar
Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen
har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och
Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.