Columbia University Hospital i New York utökar kliniskt samarbete med RaySearch

        Print
| Source: RaySearch Laboratories AB
RaySearch Laboratories AB (publ.) tillkännager att Strålbehandlingsavdelningen
på Columbia Universiy Hospital har utökat sin installation av RayStation® med
fler licenser och hårdvara så att de nu har fullt stöd i en nätverksmiljö för
dosplanering av adaptiv strålterapi med sina linjäracceleratorer från Varian och
Siemens.

Kombinationen av teknologierna för deformabel registrering, dosackumulering och
adaptiv terapi finns nu tillgänglig för dosplaneringspersonalen vilket ger dem
möjlighet att börja använda avancerade planeringsmetoder som fokuserar på att
behandla cancer på ett mer dynamiskt sätt.

Hansen Chen, chef för teknologiutveckling och systemintegration på kliniken, har
som mål att fullt ut implementera adaptiv terapi under början av 2014.
RayStation® kommer då att användas för att utvärdera den planerade behandlingen
under behandlingstidens gång och vid behov justera behandlingen för att tillse
att den behandling som ursprungligen ordinerades verkligen levereras. Hansen
Chen kommenterar: ”Vi behöver effektiva verktyg som RayStation® för att hjälpa
oss med det kliniska arbetsflödet för behandlingsmetoder som adaptiv terapi. Att
utföra den här typen av övervakning och justering av behandlingen kräver mycket
resurser och planering. Om det görs på rätt sätt kan vi förbättra behandlingen
utan att tappa i effektivitet eller öka kostnaderna.”

”Vi ser fram emot att arbeta med Hansen och hans organisation för att ta de här
teknikerna till nästa nivå. Det är viktigt för oss att ha kunder som vill
använda de mest avancerade teknikerna i sina kliniker. Det här är bra för alla
parter eftersom deras bidrag och praktiska arbete hjälper oss att förbättra våra
verktyg ytterligare”, säger Marc Mlyn, VD för RaySearchs regionala säljbolag
RaySearch Americas.

Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories tillägger: ”Vi ser adaptiv terapi som
nästa stora steg inom strålterapin och vi har arbetat mycket hårt i flera år för
att skapa den ledande dosplaneringslösningen med fullt stöd för adaptiv terapi.
Att Columbia nu implementerar det här kliniskt är ett viktigt steg i
utvecklingen av det här nya fältet som kommer att växa enormt under de närmaste
åren.”

Om sjukhuset
Columbia-Cornell University Hospital är ett av de största och mest heltäckande
sjukhusen i USA med mer än 2600 behandlingsplatser fördelade på sex olika campus
och är ett av de ledande universitetssjukhusen i världen. I samarbete med två
medicinska Ivy League-universitet, Columbia University College of Physicians and
Surgeons och Weill Cornell Medical College, satsar sjukhuset på klinisk
excellens, banbrytande biomedicinsk forskning, förstklassig medicinsk utbildning
och förebyggande hälsovård för samhället i stort. Sjukhuset är rankat som nummer
ett i New York och bland de sju främsta i USA av nästan 5000 sjukhus som
utvärderades av U.S. News & World Report för dess sjukhusranking avseende 2013
-14. Det är också ett av bara 18 sjukhus i USA som är upptaget på U.S. News
prestigefyllda Honor Roll

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar
integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar
som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv
strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för
optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner,
elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur
och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom
användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade
mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter
säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron,
IBA, Varian och Accuray och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via
partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 300 kliniker i över 30
länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation®
direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från
Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet
på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.


För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB (publ.)
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com