Uddrag fra ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest - vedtægtsændring

        Print
| Source: Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest har afholdt ekstraordinær generalforsamling den 20. december 2013.

  Generalforsamlingen vedtog, at lade vedtægternes bestemmelse om fratrædelsesalder for bestyrelsesmedlemmer bortfalde.