RaySearch inleder samarbete med CNAO Foundation

        Print
| Source: RaySearch Laboratories AB
RaySearch Laboratories AB (publ.) har erhållit en order på dosplaneringssystemet
RayStation® från CNAO Foundation (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) i
Pavia, Italien.

CNAO har grundats och finansieras av Italiens hälsoministerium och är en klinisk
anläggning som tillhandahåller jonterapi till patienter från hela Italien.
Proton- och koljonsstrålarna genereras med en accelerator som har konstruerats
av CNAO i samarbete med andra europeiska institutioner som INFN, CERN och GSI.
CNAO började behandla patienter med strålterapi med protoner i september 2011
och den första strålterapibehandlingen med koljoner ägde rum i november 2012.
Anläggningen beräknas komma upp i full kapacitet under 2014 med målet att
behandla cirka 2000 patienter om året.

CNAO är det andra kombinerade proton- och koljonscentret som väljer RayStation®
som dosplaneringssystem. MedAustron i Wiener Neustadt, Österrike, var det
första. Strålterapi med joner som de här klinikerna utför är den mest avancerade
formen av extern strålterapi och innebär att tumören bestrålas med protoner
eller koljoner istället för med fotoner som man använder vid vanlig strålterapi.
Fördelen är att strålens energideponering därmed kan kontrolleras mycket bättre.
Det innebär att dosen kan levereras ännu mer exakt till tumören och därmed
minskar den oönskade stråldosen till omkringliggande frisk vävnad vilket i sin
tur minskar risken för biverkningar. Dessutom kan strålterapi med koljoner
användas för att behandla tumörer med låg syrehalt, så kallade hypoxiska
tumörer, där konventionell strålterapi har begränsad effekt.

Ordern omfattar all existerande funktionalitet i RayStation® och även ny
funktionalitet för koljonsplanering. Koljonsmodulen bygger på den existerande
modulen för planering av protonbehandlingar och kommer att kunna användas för
såväl kliniska behandlingar som för forskningsändamål. Modulen optimerar
svepmönstret för både diskreta och linjesvepta stålar och den fysikaliska dosen
kan beräknas antingen med Pencil Beam- eller Monte Carlo-algoritmen. Systemet
kommer även att använda RaySearchs välbeprövade optimeringsplattform för att
optimera den biologiskt effektiva dosen direkt.

Johan Löf, VD för RaySearch, kommenterar: ”Den här ordern från en av de ledande
strålterapiklinikerna i världen är viktig för oss av flera anledningar. Förutom
att det är den andra kommersiella ordern på RayStation® inom koljonsområdet ger
ordern oss också unika möjligheter att utföra forskning och validera
utvecklingen av modulen för koljonsplanering i RayStation®. Vi ser verkligen
fram emot att samarbeta med CNAO:s personal inom det här fältet.”

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar
integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar
som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv
strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för
optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner,
elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur
och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom
användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade
mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter
säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron,
IBA, Varian och Accuray och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via
partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 300 kliniker i över 30
länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation®
direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från
Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet
på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB (publ.)
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com