JLU Group väljer IFS Applications

        Print
| Source: Industrial & Financial Systems, IFS AB
IFS (http://www.ifsworld.com/) meddelar att JLU Group (http://www.jlu.de/),
baserat i Haiger i Tyskland, har valt att implementera IFS
Applications™ (http://www.ifsworld.com/sv-se/losningar/ifs-applications/) för
att standardisera sina affärsprocesser. Avtalet inkluderar licenser och
tjänster.
JLU Group är verksamt inom en rad branscher och erbjuder ett stort utbud av
produkter och tjänster. Koncernens portfölj inkluderar utveckling, produktion
och distribution av avfallshanteringsprodukter, stegar och åtkomstlösningar,
industriella hyllsystem samt lyft- och transportlösningar. JLU Group har fler än
1 000 anställda och är verksamt över hela världen genom sju bolag och 17
dotterbolag.

Eftersom företagets befintliga affärssystem inte längre skulle stödjas av
leverantören beslöt sig JLU Group att implementera en ny och helintegrerad
lösning inom hela koncernen. Efter en omfattande utvärdering valde företaget IFS
Applications.

Med IFS Applications kommer koncernen att harmonisera sin IT-miljö och optimera
sina interna affärsprocesser. För att uppnå detta kommer dotterbolaget LOTUS,
koncernens serviceleverantör, att implementera affärssystemet stegvis i
koncernens bolag. När lösningen har implementerats kommer JLU Group att använda
IFS Applications för affärsprocesser som redovisning, personalhantering,
projekthantering, tillverkning, kvalitetssäkring samt underhåll och försäljning.

– Vi valde IFS främst på grund av deras förståelse för våra behov som
mellanstort företag samt deras processkunskap inom tillverkningsbranschen. En
annan viktig aspekt var att lösningen kan användas internationellt och att
leverantören har en närvaro vid alla lokala anläggningar, säger Martin Dilthey,
projektledare, LOTUS.

– Det är glädjande att JLU Group har valt vår lösning. Detta beslut är
ytterligare bevis på IFS styrka att stödja internationella företag med
strukturellt varierade affärsprocesser, säger Peter Höhne, Vice President Sales
& Marketing, IFS Europe Central.
Kontaktinformation
Mark Boulton
Telefon: 44 1494 428900
Chief Marketing Officer
press@ifsworld.com (mark.boulton@ifsworld.com)

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com
Om IFS

IFS (http://www.ifsworld.com/sv-se/om-ifs/)™ är ett publikt aktiebolag (XSTO:
IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar (http://www.ifsworld.com/sv
-se/solutions/architecture-and-technology/), levererar och
implementerar (http://www.ifsworld.com/sv-se/services/) IFS
Applications (http://www.ifsworld.com/sv-se/solutions/)™, ett komponentbaserat
affärssystem. IFS fokuserar på branscher (http://www.ifsworld.com/sv
-se/industries/) där en eller flera kärnprocesser är strategiska: service &
underhåll (http://www.ifsworld.com/sv-se/solutions/service-and-asset/),
tillverkning (http://www.ifsworld.com/sv-se/solutions/manufacturing/),
logistik (http://www.ifsworld.com/sv-se/solutions/supply-chain/) och
projekt (http://www.ifsworld.com/sv-se/solutions/projects/).  IFS har över 2100
kunder (http://www.ifsworld.com/sv-se/customers/), är verksamt i cirka 60 länder
och har 2800 anställda. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 2,7 miljarder
kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Följ IFS på Twitter: @ifsworld (http://twitter.com/ifsworld)

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs:
http://blogs.ifsworld.com/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra
enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 20 december 2013 kl. 14.00.