Två ProCure-center väljer RayStation® för protonplanering

        Print
| Source: RaySearch Laboratories AB
RaySearch Laboratories AB (publ.) har erhållit två order på
dosplaneringssystemet RayStation® från protonklinikerna Seattle ProCure
Management LLC i Seattle, Washington och Princeton ProCure Management LLC i
Princeton, New Jersey. Båda kommer att använda RayStation® för dosplanering av
strålterapi med protoner.

Tony Wong, Director of Physics på Seattle ProCure Treatment Center och Dennis
Mah, Director of Physics på New Jersey ProCure Treatment Center kommenterar:
”Det finns flera anledningar till varför vi valde RayStation®. De viktigaste är
systemets stora tekniska bredd, möjligheten till snabb planering och
dosberäkning och verktyg för att enkelt jämföra med andra
behandlingsmodaliteter. Det här är det system på marknaden som har den mest
robusta optimeringen, de mest noggranna beräkningsalgoritmerna och är mest
användarvänligt.”

Marc Mlyn, VD för RaySearchs regionala säljbolag RaySearch Americas, tillägger:
”ProCure är ett välkänt företag inom protonterapiområdet. När vi nu har ett
samarbete mellan RaySearch, IBA och ProCure är vi övertygade om att vi kan ta
stora kliv framåt i utvecklingen av dosplanering av protonbehandlingar. Vi ser
fram emot ett långt och ömsesidigt fruktbart samarbete med ProCure Management.”

”Vi på ProCure fokuserar på hög behandlingskvalitet och effektiva teknologier.
Vi ser RaySearch som en bra partner både i dag och för i framtiden och vi
planerar att arbeta tillsammans med dem för att uppnå vår vision om att
förbättra livskvaliteten för cancerpatienter genom att tillgängliggöra
protonterapi”, säger Howard Rubin, Senior Vice President of Information Systems
på ProCure.

”Dessa order stärker vår ställning som marknadens ledande leverantör av
dosplaneringssystem för partikelterapi. Tillsammans med våra kunder och vår
partner IBA kommer vi att fortsätta att förfina våra verktyg för strålterapi med
protoner och koljoner för att fullt kunna utnyttja de här partiklarnas unika
egenskaper för att möjliggöra cancerbehandlingar med extremt hög precision”,
säger Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories.

Den version av RayStation® som idag finns på marknaden och har erhållit
regulatoriskt försäljningsgodkännande av FDA har stöd för
protonbehandlingsteknikerna Uniform Scanning och Double Scattering. Stöd för
PBS/IMPT har släppts i Europa med CE-märkning och förväntas få FDA-godkännande i
början av 2014.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar
integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar
som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv
strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för
optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner,
elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur
och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom
användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade
mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter
säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron,
IBA, Varian och Accuray och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via
partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 300 kliniker i över 30
länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation®
direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från
Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet
på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB (publ.)
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com