IHC Merwede väljer IFS för att stödja globalisering, kollaboration och tillväxt

        Print
| Source: Industrial & Financial Systems, IFS AB
IFS (http://www.ifsworld.com/) meddelar att IHC
Merwede (http://www.ihcmerwede.com/), en marknadsledande tillverkare av fartyg
och utrustning för muddring och gruvdrift, har valt IFS
Applications™ (http://www.ifsworld.com/sv-se/losningar/ifs-applications/) för
att stödja affärskritiska processer. Avtalet omfattar licenser till ett värde om
cirka två miljoner euro.
Nederländska IHC Merwede valde IFS Applications som ett steg i sitt
effektiviseringsprogram för att konsolidera sina globala affärsprocesser. IFS
-lösningen valdes efter en omfattande utvärderingsprocess som inkluderade ett
antal konkurrerande system.

IFS Applications kommer att implementeras som IHC Merwedes centrala affärssystem
som stöd för företagets strategiska mål: kollaboration, globalisering och
tillväxt. Implementeringen kommer att utföras stegvis och beräknas vara slutförd
2017. Lösningen kommer att implementeras inom hela IHC Merwede-koncernen och
kommer att ersätta ett stort antal IT-system. Genom att konsolidera sin IT-miljö
kommer IHC Merwede att få ökad flexibilitet samt mer översiktlig och enhetlig
information, vilka är avgörande delar av företagets värdekedja.

– Vi valde IFS Applications eftersom det är ett välrenommerat affärssystem inom
varvsindustrin. IFS förstår vår verksamhet och kan genom sin globala
organisation stödja våra affärsprocesser över hela världen, säger Dave Vander
Heyde, CFO, IHC Merwede.

– Vi är glada över att kunna välkomna IHC Merwede som en ny kund inom
varvsindustrin. Vår lösning passar utmärkt för denna industri som karaktäriseras
av globala försörjningskedjor samt konstruktions- och tillverkningsprocesser. Vi
ser fram emot att tillsammans med IHC Merwede implementera IFS Applications för
att effektivisera deras affärsprocesser, säger Marco Verdonschot, Managing
Director, IFS Benelux.
Kontaktinformation
Mark Boulton
Telefon: 44 1494 428900
Chief Marketing Officer
press@ifsworld.com (mark.boulton@ifsworld.com)

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com
Om IHC Merwede

IHC Merwede är aktivt inom konstruktion för den specialiserade sjöfartssektorn.
Företaget är marknadsledande inom fartyg och utrustning för muddring och
gruvdrift och har lång erfarenhet att leverera fartyg och utrustning för
offshorekonstruktion. IHC Merwede erbjuder konstruktions- och
tillverkningstjänster, standard- och specialfartyg, avancerad utrustning samt
supporttjänster genom hela livscykeln. Denna strategi har resulterat i optimal
produktprestanda samt långsiktiga partnerskap.

Företagets kundbas inluderar muddringsföretag, olje- och gasföretag, offshore
-entreprenörer samt statliga myndigheter. IHC Merwede har fler än 3 000
anställda i länder som Nederländerna, Brasilien, Kina, Kroatien, Frankrike,
Indien, Malaysia, Mellanöstern, Nigeria, Singapore, Slovakien, Sydafrika,
Storbritannien samt USA.

Om IFS

IFS (http://www.ifsworld.com/sv-se/om-ifs/)™ är ett publikt aktiebolag (XSTO:
IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar (http://www.ifsworld.com/sv
-se/solutions/architecture-and-technology/), levererar och
implementerar (http://www.ifsworld.com/sv-se/services/) IFS
Applications (http://www.ifsworld.com/sv-se/solutions/)™, ett komponentbaserat
affärssystem. IFS fokuserar på branscher (http://www.ifsworld.com/sv
-se/industries/) där en eller flera kärnprocesser är strategiska: service &
underhåll (http://www.ifsworld.com/sv-se/solutions/service-and-asset/),
tillverkning (http://www.ifsworld.com/sv-se/solutions/manufacturing/),
logistik (http://www.ifsworld.com/sv-se/solutions/supply-chain/) och
projekt (http://www.ifsworld.com/sv-se/solutions/projects/).  IFS har över 2100
kunder (http://www.ifsworld.com/sv-se/customers/), är verksamt i cirka 60 länder
och har 2800 anställda. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 2,7 miljarder
kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Följ IFS på Twitter: @ifsworld (http://twitter.com/ifsworld)

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs:
http://blogs.ifsworld.com/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra
enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 23 december 2013 kl. 08.30.