Skanska bygger Södra Marieholmsbron, Göteborg, för 554 miljoner kronor

        Print
| Source: Skanska AB
Skanska har i joint venture med danska MT Höjgaard AS fått i uppdrag att bygga
Södra Marieholmsbron över Göta Älv och Säveån i Göteborg. Uppdragsgivare är
Trafikverket. Kontraktet är totalt värt 791 miljoner kronor, varav Skanskas
andel är 70 procent, vilket uppgår till 554 miljoner kronor. Kontraktet bokförs
i Skanska Sveriges orderingång för fjärde kvartalet 2013.
Projektet omfattar en 1,5 kilometer lång tågbro, inklusive lyftsvängbro, som
sträcker sig från Kvillebangården i norr till Olskroken i söder. Parallellt med,
och i direkt anslutning till, den nya järnvägsbron ska en ny gång- och cykelbro
anläggas.

Den nya bron, som är en del i Marieholmsförbindelsen, ska resultera i utbyggnad
av ytterligare ett spår på öppningsbar järnvägsbro parallellt med befintlig
bana. Skanska byggde också den första delen i Marieholmsförbindelsen –
Partihallsförbindelsen – som invigdes i december 2011.

Byggstarten är planerad till det första kvartalet 2014 och Södra Marieholmsbron
beräknas vara färdigställd under andra kvartalet 2017. Projektet kommer som mest
att sysselsätta cirka 130 personer.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus-
och anläggningsbyggande och bostads- och projektutveckling. Affärsenheten har
cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2012 till cirka 30 miljarder
kronor. Skanska utvecklar även kommersiella lokaler och infrastruktur i
Sverige.
För ytterligare information kontakta:

Tomas Dädeby, Regionchef, Skanska Sverige, tel: 010-448 80 31

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.
Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med
expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt
i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar
Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen
har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och
Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.