Indreværdi for Alm. Brand Formue A/S.

        Print
| Source: Alm. Brand Formue A/S

Indreværdi er den 30. december 2013 opgjort til  kr. 124,79