Formuepleje Safe A/S indre værdi: 247,3 pr. aktie.

        Print
| Source: Formuepleje Safe A/S

Indre værdi er dags dato opgjort til kr. 247,3  pr. aktie.

 

Med venlig hilsen

 

Formuepleje Safe A/S

Værkmestergade 25

DK-8000 Århus C

 

Telefon           +45 8746 4900

Telefax           +45 8746 4901

 

www.formuepleje-safe.dk