Beslut vid extra bolagsstämmor i Provinsfastigheter I AB (publ) och Provinsfastigheter II AB (publ)

Print
| Source: PROVINSFASTIGHETER I AB

Sören Andersson och Mattias Johansson har nyvalts och Jakob Johansson har omvalts till styrelserna i Provinsfastigheter I AB och Provinsfastigheter II AB. Till ordförande har Sören Andersson utsetts.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Johansson, VD

Provinsfastigheter I AB (publ) och Provinsfastigheter II AB (publ)

jakob@provinsfastigheter.se

+46 (0)8 522 172 00