Nordea får klartecken att använda den avancerade IRK-metoden

Print
| Source: Nordea Bank AB (publ)
Den 14 januari godkände Finansinspektionen i en överenskommelse med
tillsynsmyndigheterna för finansmarknaden i de tre övriga nordiska länderna
Nordeas ansökan om att få använda den avancerade IRK-metoden för
företagsutlåningen i Norden.

Godkännandet innebär lägre riskvägda tillgångar och högre kärnprimärkapital och
påverkar därmed Nordeas kärnprimärkapitalrelation. Effekten (proforma) på
kärnprimärkapitalrelationen för tredje kvartalet 2013 beräknas uppgå till cirka
0,7 procentenheter.

I december fick Nordea godkännande för att använda den grundläggande IRK-metoden
för företagsutlåningen i Ryssland. Effekten (proforma) på
kärnprimärkapitalrelationen för tredje kvartalet 2013 beräknas uppgå till cirka
0,2 procentenheter.

Dessa två godkännanden bekräftar den tidigare angivna
kärnprimärkapitalrelationen (proforma) på 15-16 procent för tredje kvartalet
2013.

Nordea tillämpar en tyst period före publiceringen av sina delårsrapporter.
Ytterligare kommentarer lämnas därmed först i samband med publiceringen av
bokslutskommunikén den 29 januari.


Kontaktpersoner:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 7880
Erik Durhan, presschef, +46 8 614 8125