ASSA ABLOY har förvärvat IdenTrust, en ledande leverantör av lösningar för
digital autentisering. IdenTrust tillhandahåller avancerade krypteringssystem,
erkända av globala finansiella institutioner, statliga myndigheter och företag
över hela världen. IdenTrust är både en säker plattform för och en leverantör av
säkra identiteter. Lösningarna baseras på Public Key Infrastructure (PKI).

"Förvärvet är ytterligare ett steg i vår vision att vara världsledande inom
säker autentisering och utfärdande av säkra identiteter. IdenTrust ger oss
värdefull kunskap och skapar ytterligare tillväxtmöjligheter på en snabbt
växande marknad”, säger Johan Molin, VD och koncernchef i ASSA ABLOY.

"Förvärvet av IdenTrust kompletterar det tidigare förvärvet av ActivIdentity och
stärker avsevärt HID Globals kunderbjudande inom säker autentisering och ger oss
den globala basen för att på ett säkert sätt utfärda, verifiera och använda
digitala identiteter baserat på öppna standards”, säger Denis Hébert, Chef för
affärsenheten HID Global och Executive Vice President ASSA ABLOY.

IdenTrust grundades 1999 och har 63 anställda. Huvudkontoret ligger i San
Francisco.

Försäljningen 2014 förväntas uppgå till 90 MSEK (14 MUSD). Förvärvet ger
initialt en marginell utspädning av vinst per aktie.


Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72


Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller
slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA
ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en
internationell koncern med cirka 43 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70
länder och en omsättning på cirka 47 miljarder SEK. ASSA ABLOY erbjuder ett mer
komplett produktutbud för lås- och dörrlösningar än något annat företag på
marknaden. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar
har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll,
identifiering, entréautomatik och hotellsäkerhet.