Johan Andersson utnämnd till ny CFO för Addnode Group

Print
| Source: Addnode Group AB
STOCKHOLM, 21 januari 2014 - Addnode Group meddelar i dag att Johan Andersson
har utnämnts till Chief Financial Officer (CFO). Han efterträder Mats Läckgren
som lämnar Addnode Group. Johan rapporterar till koncernchef Staffan Hanstorp
och sitter kvar i koncernens ledningsgrupp.
Johan Andersson kom till till Addnode Group i september 2006 och har senast som
- Head of Business Development and Corporate Communication - varit ansvarig för
att driva bland annat Addnode Groups förvärv, investararrelationer och
kommunikationsarbete. Johan är civilekonom och har innan tiden på Addnode Group
arbetat som revisor, corporate finance rådgivare och IR-ansvarig.
”Addnode Group är ett nordiskt tillväxtbolag. Johan har den breda erfarenheten
inom områden som redovisning, ekonomistyrning, förvärv, organisations- och
affärutveckling, kapitalmarknader och kommunikation, vilket kommer att vara
viktigt i denna roll och för koncernens utveckling under de kommande åren",
säger Staffan Hanstorp, Addnode Groups VD och koncernchef.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den  21
januari 2014 kl 09:00.
Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode Group AB
Tel: +46 (0)733 77 24 30, e-mail: staffan.hanstorp@addnodegroup.com
Johan Andersson, CFO, Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 704 205 831, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com
Om Addnode Group
Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar. Vi är marknadsledande i
Norden inom IT-lösningar för design, konstruktion, projektering och
livscykelhantering av produkter och anläggningar. Addnode Group har en stark
marknadsposition i Sverige inom offentlig sektor med ett erbjudande som omfattar
ärendehantering, e-tjänster, förvaltningssystem och webblösningar.
Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och
USA. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden och bedrivs under flera
varumärken. Med över 3000 kunder i fler än 60 länder i privat och offentlig
sektor fortsätter vi att bygga en omfattande portfölj av IT-lösningar för
verksamhetskritiska processer.
2012 uppgick nettoomsättningen till 1365 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad
på Nasdaq OMX Nordic Small Cap. Mer information om Addnode Group finns på
www.addnodegroup.com