Gabriel Holding A/S - Insideres handler

Print
| Source: Gabriel Holding A/S

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes (insiders) transaktioner med Gabriel Holding A/S' aktier.