Investeringsforeningen Sydinvest, ajourføring af centrale investorinformationer

Print
| Source: Sydinvest

Meddelelse 12/2014

 

De centrale investorinformationer for alle afdelinger i foreningen er blevet opdateret med baggrund i den i går offentliggjorte årsrapport og det tidligere i dag offentliggjorte prospekt.

 

De ajourført centrale investorinformationer er vedhæftet.

 

Venlig hilsen

 

Sydinvest Administration A/S