Formuepleje Epikur A/S indre værdi: 3,11 pr. aktie.

Print
| Source: Formuepleje Epikur A/S

Indre værdi er dags dato opgjort til kr. 3,11  pr. aktie.

 

Formuepleje Epikur A/S vil blive slettet fra handel og officiel notering på

NASDAQ OMX Copenhagen med virkning fra den 19. marts 2014.

 

Sidste dag for handel med selskabets aktier på Nasdaq OMX er således den 18. marts 2014.

 

Afnoteringen sker som led i generalforsamlingens beslutning på den

ekstraordinære generalforsamling den 26. november 2013 om at søge selskabets

aktier afnoteret fra NASDAQ OMX Copenhagen, og efter at børsen har imødekommet

selskabets anmodning om afnotering.

 

Selskabet vil efter afnotering fortsat beregne daglige indre værdier som offentliggøres på selskabets hjemmeside.

 

 

Med venlig hilsen

 

Formuepleje Epikur A/S

Værkmestergade 25

DK-8000 Århus C

 

Telefon           +45 8746 4900

Telefax           +45 8746 4901

 

www.formuepleje-epikur.dk