Investeringsforeningen BIL Nordic Invest - årsrapport for 2013

Print
| Source: Investeringsforeningen BIL Danmark

Bestyrelsen har på møde dags dato godkendt årsrapport for 2013, jf. vedhæftede meddelelse.

Årsrapporten vedhæftes ligeledes denne meddelelse.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen

Tage Fabrin-Brasted, adm. direktør