Kvalitena säljer fastigheter till dotterbolag

        Print
| Source: Kvalitena AB

Frågor kring meddelandet besvaras av:

Knut Pousette, Verkställande direktör

Tel: 08-121 317 00