Bestyrelsen i Schouw & Co. har i dag godkendt årsrapporten for 2013. 

Et år med markante begivenheder - hovedpunkter:

2013

 • Et enestående godt resultat efter skat på 1.368 mio. kr.
 • Gennemførelsen af salget af Martin Professional påvirkede resultatet positivt med 261 mio. kr. efter skat, og salget frigav et kontant nettoprovenu på 499 mio. kr.
 • Grene blev sammenlagt med hollandske Kramp, hvoraf Schouw & Co. nu ejer 20%. Sammenlægningen var en ikkekontant transaktion, men der opgøres en regnskabsmæssig avance på i alt 196 mio. kr. efter skat.
 • Salg af aktierne i Lerøy og Vestas medfører en realiseret positiv værdiregulering på finansielle investeringer på 499 mio. kr. og har givet et kontant provenu på 757 mio. kr.
 • Den netto rentebærende gæld er reduceret med mere end 2 mia. kr. til nul.  

 

2014

 • Flere af virksomhedernes markeder er præget af overkapacitet, og alle virksomheder oplever generelt hård konkurrence. Indtjeningen forventes dog fortsat at være på et attraktivt niveau, og der forventes genereret et betydeligt cash flow.
 • Schouw & Co. koncernen forventer en omsætning i 2014 på 11,5-12,0 mia. kr. (2013: 11,6 mia. kr.) og et EBIT i intervallet 535-660 mio. kr. (2013: 685 mio. kr. inkl. 54 mio. kr. i engangsindtægt fra salg af ejendom).
 • I Kramp og Xergi forventes fremgang i både omsætning og resultat.
 • Udbyttet øges med 20% til 6 kr. pr. aktie.  

 

BioMar

 • De afsatte mængder var på niveau med 2012, og omsætningen steg med 5,8%. På grund af en tilspidset konkurrencesituation primært i Norge faldt EBIT til 394 mio. kr., hvilket var bedre end den senest udmeldte forventning. Usikre markedsvilkår giver stort udfaldsrum for EBIT i 2014.  

 

Fibertex Personal Care

 • Vækst i både omsætning og EBIT i forhold til 2012. Den øjeblikkelige globale overkapacitet og indkøring af ny produktionslinje øger presset på EBIT i 2014.  

 

Fibertex Nonwovens

 • Fremgang i omsætningen på 3,5% og betydelig vækst i EBIT på 32%. Forventning om fortsat fremgang i 2014.  

 

Hydra-Grene

 • Efter et udfordrende 1. halvår var 2. halvår på niveau med 2012 efter øget aktivitet i vindmøllesegmentet. Forventning om fremgang i 2014.  

 

Kramp

 • Efter et vanskeligt 1. halvår blev resultatet lavere i 2013 end året før. Integrationen mellem Grene og Kramp forløber planmæssigt, og der forventes fremgang i 2014.    

 

Schouw & Co. præsenterer årsrapporten via internettet og afholder telefonkonference for analytikere, medier m.fl. ONSDAG DEN 5. MARTS KL. 13.00  

Præsentationen kan følges over internettet via linket www.schouw.dk/meeting. Præsentationen vil efterfølgende kunne findes på Schouw & Co.'s hjemmeside www.schouw.dk. Deltagere i telefonkonferencen bedes benytte telefon +45 32 71 47 68 og deltagerkode 62367270#.   

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.