Indreværdi for Alm. Brand Formue A/S.

Print
| Source: Alm. Brand Formue A/S

Indreværdi er den 12. marts 2014 opgjort til  kr. 135,46