Source: Cortus Energy AB

Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämman

Kista, 2014-03-13 14:08 CET (GLOBE NEWSWIRE) --


 

Cortus Energy AB meddelar idag att styrelsens fullständiga förslag inför årsstämman den 3 april 2014 finns tillgängliga hos bolaget på adress Skalholtsgatan 2 i Kista och på bolagets hemsida, www.cortusenergy.com.

 

 

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

 

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

 

Attachments: