Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag den 10. april 2014 kl. 11:30  på Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, DK-8000 Aarhus C.  

Dagsorden:  

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.  

2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport samt meddelelse af decharge for  bestyrelse og direktion.  

3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.  

4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.  

Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.  

5. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Jørn Ankær Thomsen og Niels Kristian Agner.  

Jørn Ankær Thomsen er født i 1945, cand. jur. fra Københavns Universitet, Advokat (H) og partner i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel. Indtrådt i bestyrelsen i 1982 og medlem af selskabets revisionsudvalg siden 2008. Særlige kompetencer inden for juridiske forhold, herunder selskabsret og børsforhold, og inden for strategi, regnskab, økonomi og finans samt køb og salg af virksomheder.   

Jørn Ankær Thomsen er formand for Aida A/S, Carlsen Byggecenter Løgten A/S, Th. C. Carlsen Løgten A/S, Carlsen Supermarked Løgten A/S, Danish Industrial Equipment A/S, Den Professionelle Forening Danske Invest Institutional, Fibertex Nonwovens A/S, Fibertex Personal Care A/S, F.M.J. A/S, Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional, GAM Holding A/S, GAM Wood A/S, Givesco A/S, Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Kildebjerg Ry A/S, Løgten Midt A/S, Niels Bohrs Vej A/S, Placeringsforeningen Profil Invest, Schouw & Co. Finans A/S, Specialforeningen Danske Invest og Søndergaard Give A/S, næstformand for Carletti A/S og Jens Eskildsen og Hustru Mary Antonie Eskildsens Mindefond, bestyrelsesmedlem i BioMar Group A/S, Dan Cake A/S, Danske Invest Management A/S, Develco Products A/S, Ejendomsselskabet Blomstervej 16 A/S, Galten Midtpunkt A/S, Givesco Bakery A/S, Hydra-Grene A/S, Vestas Wind Systems A/S og Købmand Th. C. Carlsens Mindefond samt direktør i Advokatanpartsselskabet Jørn Ankær Thomsen og Perlusus ApS.  

Niels Kristian Agner er født i 1943, civiløkonom, HA fra Handelshøjskolen i København og professionelt bestyrelsesmedlem. Indtrådt i bestyrelsen i 1998 og formand for selskabets revisionsudvalg siden 2008. Særlige kompetencer inden for børsforhold, strategi, regnskab, økonomi og finans samt køb og salg af virksomheder.  

Niels Kristian Agner er formand for D.F. Holding, Skive A/S, SP Group A/S og SP Moulding A/S, bestyrelsesmedlem i Dantherm A/S og G.E.C. Gads Forlag A/S samt direktør i Pigro Management ApS.  

6. Valg af revisor.  

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr. 30700228).  

7. Eventuelt. 

 

Aktieselskabet Schouw & Co.  

Jørn Ankær Thomsen   Jens Bjerg Sørensen
Bestyrelsesformand     Adm. direktør    

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.