Investeringsforeningen Maj Invest

Offentliggørelse af årsrapport for 2013

Print
| Source: Investeringsforeningen Maj Invest

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest har på et bestyrelsesmøde d.d. godkendt årsrapporten for 2013. 

Nedenfor er vist de udbytter i kr. pr. andel af nominelt kr. 100, som bestyrelsen indstiller til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling, der er fastlagt til den 29. april 2014:

Afdeling/udbytte   

Danske Aktier                    7,80

Europa Aktier                     0,00

Aktier                                 8,90

Value Aktier                       7,20

Emerging Markets               -

Global Sundhed                 7,90

Danske Obligationer          4,40

Obligationer                       4,80

Pension                             6,60

Kontra                                (udbetaler ikke udbytte)

Makro                                (udbetaler ikke udbytte)

 

Årsrapporten er vedhæftet i sin helhed og kan i øvrigt downloades på www.majinvest.dk.