Source: Totalbanken A/S

Salg af aktier i NETS

Advent International, ATP og Bain Capital har dags dato, jf. udsendt pressemeddelelse, underskrevet en aftale om at overtage samtlige aktier i Nets fra de nuværende aktionærer, som består af en gruppe på 186 pengeinstitutter primært i Danmark og Norge, herunder Totalbanken A/S.

Attachments: