Selskabet har i dag afholdt ordinær generalforsamling med ca. 450 deltagere.  

Beretning     
Af formandens beretning fremgik det, at Schouw & Co. i 2014 forventer at realisere en omsætning på  11,5-12,0 mia. kr. (mod 11,6 mia. kr. i 2013) og et EBIT i intervallet 535-660 mio. kr. (mod 685 mio. kr. i 2013 inkl. 54 mio. kr. i engangsindtægt fra salg af ejendom).

Godkendelse af regnskab
Regnskabet med bestyrelsens indstilling om udbytte på 6 kr. pr. aktie blev godkendt, og der blev meddelt sædvanlig decharge for bestyrelse og direktion.  

Valg til bestyrelsen  
Advokat Jørn Ankær Thomsen og direktør Niels Kristian Agner blev genvalgt til bestyrelsen.  

Valg af revisor  
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr. 30700228) blev genvalgt.  

Eventuelt  
Ingen emner behandlet.  

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørn Ankær Thomsen som formand og Erling Eskildsen som næstformand.    

Aktieselskabet Schouw & Co.    

Jørn Ankær Thomsen       Jens Bjerg Sørensen
Bestyrelsesformand         Adm. direktør    

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.