Atvērto ieguldījumu fondu "Finasta Obligāciju fonds" un "Finasta Sabalansētais fonds" revidēti 2013.gada pārskati

Print
| Source: INVL Asset Management

Atvērto ieguldījumu fondu "Finasta Obligāciju fonds" un "Finasta Sabalansētais fonds" revidēti 2013.gada pārskati