Flaggningsmeddelande i Boliden AB

Print
| Source: Finansinspektionen
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis

Emittent 556051-4142 Boliden AB
Instrument Common Stock
Innehavare Norges Bank (The Central Bank of Norway)
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Aktielån
Datum 2014-04-30
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för antal rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen
Antal
 - aktier 11 424 557
 - direkt innehavda rösträtter 11 424 557
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,18 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,18 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Sai Aanandha Shankhar
 - telefon +4724073134
 - mejl rsi1@nbim.no
 
Kommentar
Note that the change to below 5% of the total number of shares/votes in Boliden AB is due to an increase in shares lent out by Norges Bank.
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Globenewswire och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.