Grenaa, 2014-05-02 11:36 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Kvartalsoverskud mere end fordoblet til 23,7 mio. kr.

 • God tilgang af privatkunder i 1. kvartal.
 • Stigende forretningsomfang – gns. udlån med 0,6% - gns. indlån med 5,5%.
 • Basisresultat på 23 mio. kr. – en stigning på 6,4 mio. kr. (+38%)
  Indtægter forøget med 5,5 mio. kr. (+8,7%) /
  omkostninger reduceret med 0,9 mio. kr. (-1,8%).
 • Nedskrivninger på udlån udgør 9,3 mio. kr. – et fald på 5,8 mio. kr.
 • Positive kursreguleringer på 10 mio. kr. – uændret niveau.
 • Resultat før skat på 23,7 mio. kr. medfører en gns. egenkapitalforrentning på 12% p.a.
 • Basisresultat for året forventes realiseret i den øvre del af det udmeldte spænd på 65 til 80 mio. kr.
 • Kernekapitalen udgør 18% - solvens på 17,1% - solvensbehov opgjort til 11,8%.
 • Likviditetsoverdækning i niveauet 1.300 mio. kr.