Flaggningsmeddelande i Byggmax Group AB

Print
| Source: Finansinspektionen
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis

Emittent 556656-3531 Byggmax Group AB
Instrument SE0003303627 Common stock
Innehavare Norges Bank (The Central Bank of Norway)
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Aktielån
Datum 2014-05-09
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för antal rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen
Antal
 - aktier 522 148
 - direkt innehavda rösträtter 522 148
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 0,86 %
 - direkt innehavda rösträtter 0,86 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Sai Aanandha Shankhar
 - telefon +47 2407 3134
 - mejl rsi1@nbim.no
 
Kommentar
Note that the change to below 5% of the total number of shares/votes in Byggmax Group AB is due to an increase in shares lent out by Norges Bank.
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Globenewswire och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.