Styrelsens rekommendation

Print
| Source: Fenix Outdoor International AG

Uttalande från den oberoende styrelsekommittén för Fenix Outdoor AB i anledning av Nidron Holding AG:s bud

 

Fenix Outdoors oberoende styrelsekommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Nidrons bud