Den helejede dattervirksomhed BioMar har besluttet at investere i størrelsesordenen 400 mio. kr. i en ny produktionslinje, der skal udvide virksomhedens kapacitet i Norge med 30%. Herved befæster BioMar sin fremtrædende position i verdens mest avancerede opdrætsland.  

Den nye produktionslinje forventes at stå klar i løbet af 2016. Baseret på de foreløbige undersøgelser vil udvidelsen finde sted på BioMars eksisterende fabrik på Karmøy, men det kan ikke udelukkes, at detailplanlægningen kan give et andet resultat.

Kapacitetsudvidelsen, der er på 140.000 ton årligt, svarer til en øget omsætning på 1-1,5 mia. kr.   

Forventningerne til omsætningen og resultatet i 2014 påvirkes ikke af beslutningen.        


Aktieselskabet Schouw & Co.    

Jørn Ankær Thomsen        Jens Bjerg Sørensen
Bestyrelsesformand          Adm. direktør    

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.