Periodemeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2014

Print
| Source: GW Energi A/S

Elproduktionen fra Selskabets vindparker udgjorde i perioden indeks 88 af det forventede. Den tekniske rådighed af vindparkerne var tilfredsstillende i perioden.

Selskabet forventer et overskud før skat på MDKK 2 - 4 for regnskabsåret 2014.

Med venlig hilsen

GW Energi A/S

For yderligere spørgsmål henvises til adm. direktør Thomas Hvalsø Hansen,

tlf. +45 88 70 82 16