Rīga, Latvija, 2014-06-12 12:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Vērtspapīru ISIN kods LV0000541977
Konkurējošās daudzcenu izsoles datums 11.06.2014
Nekonkurējošās izsoles datums 12.06.2014
Norēķinu datums 13.06.2014
Dzēšanas datums 12.06.2015
Piedāvājuma apjoms konkurējošā daudzcenu izsolē (EUR) 12 000 000
Pieprasījuma apjoms konkurējošā daudzcenu izsolē (EUR) 49 000 000
Pārdotais apjoms konkurējošā daudzcenu izsolē (EUR) 12 000 000
Konkurējošās daudzcenu izsoles dalībnieku skaits 5
Valsts kases noteiktā maksimālā peļņas likme (%) 0.40
Vidējā svērtā un maksimālā apmierinātā peļņas likmes (%) 0.188% un 0.200%
Piedāvājuma apjoms nekonkurējošā izsolē (EUR) 3 000 000
Pieprasījuma apjoms nekonkurējošā izsolē (EUR) 6 020 000
Pārdotais apjoms nekonkurējošā izsolē (EUR) 3 000 000
Nekonkurējošās izsoles dalībnieku skaits 4

 

 

Valsts kases Latvijas valsts parāda vērtspapīru izsoles nodrošina birža "NASDAQ OMX Riga", norēķinus veic "Latvijas Centrālais depozitārijs". No 2005.gada kopējais biržas organizētajās izsolēs pārdotais Latvijas valsts parāda vērtspapīru apjoms uz 2013. gada beigām sastāda 4.8 miljardus eiro.

 

NASDAQ OMX
Baltic Market
Transaction Services
+371 67 212 431
www.nasdaqomxbaltic.com