Rejlers får uppdrag av Forsmarks Kraftgrupp

Print
| Source: Rejlerkoncernen AB
Rejlers har fått uppdraget att modernisera ett styr- och övervakningssystem i
delar av kärnkraftsanläggningen Forsmarks byggnader. De byggnader som berörs av
projektet är exempelvis Forsmarks administrationsbyggnader, restauranger,
utbildningslokaler, en sporthall och en brandstation.
I Rejlers uppdrag ingår förstudie, design, detaljkonstruktion och programmering.
Ingenjörerna på Rejlers kommer även ansvara för leverans, driftsättning och
funktionsavprovning så att lösningen blir komplett.
Rejlers uppdrag är värt 3 miljoner kronor och kommer att pågå under 2014.
Uppdraget utförs åt Forsmarks Kraftgrupp som är en del av Vattenfall som äger
och driver kärnkraftsanläggningen i Forsmark.
För ytterligare information kontakta:
Andreas Lindström; uppdragsansvarig, 073-438 24 80, e-post:
andreas.lindstrom@rejlers.se
Rebecka Oxelström; kommunikationschef, tel. 073-412 66 75, e-post:
rebecka.oxelstrom@rejlers.se
Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 800 experter som arbetar med
projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss
möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som
skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt
om i Sverige, Finland, Norge och Ryssland. År 2013 omsatte Rejlers närmare 1,5
miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.