Rejlers får uppdrag av Fortum Distribution

Print
| Source: Rejlerkoncernen AB
Rejlers har fått ett fortsatt och utökat förtroende att leverera TP SELMA som är
Fortum Distributions system för timavräkning. Uppdraget löper på fyra år med
option på ytterligare tre år. Det totala ordervärdet för de fyra första åren
uppgår till omkring 8 miljoner kronor.
I Rejlers uppdrag ingår att utveckla och leverera TP SELMA som kvalitetssäkrar,
strukturerar och rapporterar mätvärden till marknadens aktörer för anläggningar
med en säkring på över 63A och effektabonnemang. Nytt i detta uppdrag, jämfört
med tidigare liknande uppdrag, är att det nu ställs högre krav på
säkerhetsklassning med parallella lösningar för att se till att inga data kan gå
förlorade.
För ytterligare information kontakta:
Lars Löfgren; divisionschef, tel. 076-832 48 91, e-post: lars.lofgren@rejlers.se
Rebecka Oxelström; kommunikationschef, tel. 073-412 66 75, e-post:
rebecka.oxelstrom@rejlers.se
Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 800 experter som arbetar med
projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss
möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som
skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt
om i Sverige, Finland, Norge och Ryssland. År 2013 omsatte Rejlers närmare 1,5
miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.