Kista, 2014-06-30 08:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Medcore AB ansöker om avnotering från First North, NasdaqOMX Stockholm och listning på Alternativa aktiemarknaden

Mot bakgrund av det koncentrerade ägandet i Medcore AB och den låga handelsvolymen i aktien, har bolagets styrelse idag beslutat att ansöka om avnotering av aktien från First North. Exakt datum för sista handelsdag kommer att meddelas så snart bolaget fått bekräftelse på detta från First North.

För att möjliggöra fortsatt handel avser Medcore istället att ansöka om att lista aktien på Alternativa aktiemarknaden vars handelsmodell är särskilt anpassad för att skapa likviditet i bolag med begränsad ägarspridning. Första handelsdag kommer att samordnas med avnoteringen från First North. Villkor och regler för handel framgår på Alternativas hemsida www.alternativa.se .  Aktieägare som avser att behålla aktierna behöver inte vidta någon åtgärd, aktierna kan kvarstå på samma depå/vp-konto som idag.

Byte av handelsplats ska också ses som ett led i den översyn av kostnader som pågått i MedCore under den senaste tiden. Bytet spar avsevärda kostnader för bolaget och kommer därmed alla aktieägare till del.

Medcore har Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.
 

Kista den 30 juni 2014

 

MedCore AB (publ)

Styrelsen  

         För mer information vänligen kontakta:
         VD Per Wallén + 46 73 310 32 97
         MedCores aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet MCOR. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.medcore.se